Utbildning: Anpassa Microsoft 365 efter GDPR

Microsoft 365 har inbyggt skydd och inbyggda funktioner som hjälper er att  möta kraven som dataskyddsförordningen ställer. I praktiken innebär det att  vi måste  konfigurera och övervaka vår Microsoft 365 miljö enligt dataskyddsförordningens riktlinjer.

Till vår hjälp har Microsoft bland annat introducerat ett säkerhets och efterlevnadscenter där dessa inställningar ska göras.

På denna kurs går vi igenom de olika möjligheterna i säkerhets och efterlevnad centret samt vägleder er genom vilka inställningar ni måste göra för att kunna efterleva dataskyddsförordningen.


Innehåll

  • Aviseringar – Konfigurera varningar och aviseringar i linje med GDPR
  • Klassificeringar - Klassificera persondata (och annan data) för efterlevnad och kontroll
  • Skydd mot dataförlust - Inställningar och begränsningar för mobila enheter
  • Hot hantering - Kontrollera epostflöden. Vad skickas och skydda mot skadlig programvara
  • Sök och ta fram data vid förfrågningar
  • Övervaka säkerhet och efterlevnad

Tid: 3 h  
Platsalternativ: WeSafe utbildningssal, murmansgatan 120 i Malmö, över Teams eller på plats hos er

Image