Att använda listor i arbetet har blivit roligare – och mer överskådligt. Med Microsoft Lists kan du hitta information och organisera ditt arbete direkt i Microsoft Teams via en ny app som heter Microsoft Lists.   Det finns idag en mängd produkter för den som vill kunna arbeta med information i anpassade listor. Microsoft har också kunnat erbjuda detta, men tjänsten har stått lite i bakgrunden och kallats SharePoint-listor. Nu lyfts funktionen…

Read More

Ett intranät använt på rätt sätt skapar värde i organisationen. Om ditt intranät är svåråtkomligt och kräver separat inloggning är risken att det inte används i den utsträckning det var tänkt. Många tillbringar en stor del av sin arbetsdag i Microsoft Teams – så varför inte integrera och flytta in intranätet i Teams? Ett välstrukturerat…

Read More

Genom att automatisera dina processer kan du göra dem bättre, säkrare och snabbare. Ett enkelt sätt att göra detta är att använda de inbyggda verktygen i Microsoft 365. Här berättar vi hur det går till med utgångspunkt i ett exempel från verkligheten En del processer fungerar bättre och andra fungerar sämre. Så är det i…

Read More

Ledningssystemet är ett ovärderligt verktyg för att konkretisera processer och säkra kvaliteten i verksamheten. Tyvärr är det alldeles för ofta en outnyttjad resurs. Genom att bygga ett skräddarsytt ledningssystem med hjälp av olika funktioner i Microsoft 365 kan du gå från teori till praktik och få ett levande ledningssystem som faktiskt används. Har du ett…

Read More

Ett bra projekthanteringsverktyg som följer verksamhetens processer är a och o för att spara tid och säkerställa hög kvalitet. Att bygga ett eget projekthanteringsverktyg har tidigare varit en kostsam och tidsödande process. Allt för ofta har företagets processer fått anpassas efter lösningen istället för tvärt om. En mer flexibel lösning är att bygga ett projekthanteringsverktyg…

Read More

Arbetet med systematiska kontroller har länge präglats av manuell protokollföring; oavsett vad kontrollen avser – ventilation, brandskydd, arbetsmiljö och så vidare. Visserligen finns det digitala system för den här typen av rapportering, men många gånger är de både kostsamma och saknar möjlighet till mobilt bruk. WeSafe har i kundsamarbete utvecklat en mobilanpassad app för löpande…

Read More

När nya digitala arbetssätt ska implementeras är det lätt att snöa in på hårdare värden – teknik, prestanda, implementeringstid och kostnader. Historiskt har man ju arbetat i stora projekt med startklara lösningar där användarna fått anpassa sig till den teknik som står till buds. Men med dagens alltmer dynamiska lösningar och fokus på produktivitet och…

Read More

On- och offboarding-processerna inom företag har länge handlat om att IT-avdelningen får en mängd uppgifter att utföra för varje anställd som börjar eller slutar. För att den anställde ska kunna komma igång och arbeta och för att säkerheten ska upprätthållas. Först därefter har HR kunnat göra separata insatser och har på så sätt varit väldigt…

Read More

Våra arbetsplatser blir alltmer mobila. Många företag vill därför använda appar för att möjliggöra arbete från mobila enheter för medarbetarna. Men än så länge är det förhållandevis svårt att skapa mobila lösningar som är företagsanpassade och därför är många fortfarande låsta till arbete från datorn. I Microsoft 365 kan du enkelt bygga applikationer anpassade för…

Read More