Det händer mycket på Microsoft 365-fronten efter våren 2020 då utvecklingen av det digitala arbetslivet accelererade än mer. Distansarbete har lett till förändringar för hela samhället. Inte minst har fokus på IT-säkerhet ökat när alltfler sitter uppkopplade i nätverk som företagens IT-ansvariga inte har full kontroll över. Detta ställer allt högre krav på att användarnas…

Read More

För ett år sedan hägrade införandet av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Många kände sig osäkra på vad direktivet egentligen skulle innebära och alltför få visste hur man, rent praktiskt skulle gå tillväga för att förbereda sig. Spaltmeter efter spaltmeter med goda råd och varningar om dataskyddsförordningen publicerades, fram till införandet den 25 maj 2018. Sedan…

Read More

Att säkerhet har blivit ett allt hetare ämne i takt med molntjänsternas framfart har få personer missat. Förutom verksamheters egen strävan efter att höja organisationens säkerhet tillkommer även lagar som exempelvis GDPR som på många vis tvingar företag att se över sin säkerhet.   Vi vill berätta om den resa som en av våra kunder har gjort för att…

Read More

Hotbilden i våra digitala miljöer utvecklas och förändras ständig och i många företag är det en stor utmaning att hitta balans mellan IT-säkerhet och produktivitet. Många gånger handlar det kort och gott om att det är svårt att bedöma hur du bör ligga till säkerhetsmässigt i jämförelse med andra organisationer inom din bransch och storleksordning.…

Read More

Vi älskar att hata våra lösenord. Det finns alldeles för många att hålla reda på och vi matas ständigt med nya rekommendationer om hur vi på bästa sätt ska hantera dem för att hålla oss ”säkra”. Men sanningen är att användarnamn och lösenord inte är en säker inloggningsmetod. Vi för en ständig kamp mellan säkrare…

Read More