Alla verksamheter har en ambition om att bli så produktiva som möjligt. Men långt ifrån alla säkerställer att förutsättningarna för att bli det finns på plats. Många har till och med förutsättningarna tillgängliga, men fortsätter ändå att använda gamla arbetssätt. Antingen för att de inte är medvetna om möjligheterna, eller av rädsla för att nya…

Read More

De allra flesta svenska företag köper idag någon typ av Microsoft-licenser – för Office 365 och Microsoft 365. Eftersom du köper molntjänster är det idag lätt att byta avtal och licenspartner, men ändå är det alltför få som drar nytta av möjligheten att välja den partner som kan addera mest värde till licensen. Vad beror det…

Read More

Telefonin har ofta varit ett fristående system – en egen ö där vi bara hanterar samtal. Trots att många företag idag använder en stor mängd andra system för kommunikation såsom mejl, chatt och video har telefonilösningen fortsatt att vara frikopplad från dessa. I en digital arbetsmiljö där vi i alla andra sammanhang förväntar oss att…

Read More

Inom loppet av en förhållandevis kort tid har vi gått från analoga bordstelefoner i kopparnätet till alltmer digitala telefonilösningar på kontoret och därför får IT-chefen ofta ansvar för telefonin. Telefoni och IT går mer och mer ihop. Men växellösningar för telefoni känns fortfarande ofta främmande för IT-avdelningen och därför väljer många att gå med ”det…

Read More

För företag råder det ett ständigt ökande behov av att kunna samarbeta bättre och mer effektivt med leverantörer, partners och kunder. Man måste helt enkelt kunna kommunicera och dela information på ett smidigare sätt än vad som tidigare varit möjligt…

Read More

Att använda Microsoft Teams innebär många fördelar för organisationen. För användaren handlar det i hög grad om möjligheten att nå alla Microsoft 365-apparna i en och samma vy. Men alla funktioner har inte fullt ut fungerat direkt från Teams och Microsoft har därför hörsammat de förslag på förbättringar som inkommit sedan lanseringen 2017. Nu satsar man…

Read More

Som du kunnat läsa i en av våra tidigare bloggposter ägnar vi omkring 28 procent av vår arbetsvecka åt att läsa och svara på e-post. E-post som dessutom många gånger är irrelevanta, vilket stjäl dyrbar tid från dig och dina kollegor. Microsoft Teams är ett kommunikationsverktyg i Office 365 som fungerar som en chattbaserad samarbetsyta och som…

Read More

Vad är egentligen ett intranät 2018? Intranät idag används väldigt olika från organisation till organisation och har nästintill hunnit bli ett föråldrat begrepp. Vi behöver utmana gamla sanningar eftersom intranät idag kan betyda något helt annat än vad det gjorde förr. Så vad innebär den nya generationens intranät och hur ska du bygga dem bäst…

Read More

HR-rollen innebär en stor mängd administration. Det kan röra sig om allt från hantering av persondata om de anställda, till kontrakt, friskvård och sjukintyg. Ofta hanteras uppgifterna i en mängd olika system och man sitter därigenom på dubbel, kanske trippel, information om användarna eller av de anställda. Med HR-modulen för Microsoft 365 kan du samla…

Read More