Genom den digitala världshistorien finns ingen motsvarighet till de unika produktivitetsrapporter som Microsoft 365 kan erbjuda. På organisations–, avdelnings– och ända ner på individnivå går det att utläsa om befintliga resurser och verktyg i systemet används på bästa möjliga sätt. Tillgängligt för alla – och med möjlighet att få ytterligare stöd av oss på WeSafe genom att beställa vår paketerade mättjänst. Redan tidigare har det…

Read More

Som kund vill du naturligtvis ha en IT-leverantör som uppfyller alla dina önskningar. Men vad händer om lösningen du tänkt ut inte är den bästa och det finns ett bättre sätt? Vill du ha en leverantör som tackar för konsulttimmarna och snickrar ihop något snabbt som du snart kommer behöva göra om? Eller vill du…

Read More

Samtidigt som vi ser en växande efterfrågan för moln- och internettjänster går det inte att blunda för att datacenter redan står för 1 procent av världens elförbrukning och 0,3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Genom att välja en leverantör med lågt klimatavtryck kan du minimera ditt företags miljöpåverkan, vilket i förlängningen kommer att gynna era…

Read More

I samma takt som informationsflödet ökar i stora organisationer blir det svårare att hitta det vi letar efter. Microsoft Search är en sammanhållen sökfunktion som gör det lättare för företagets anställda att hitta rätt och relevant information när de behöver den. Du som administrerar tjänsten kan dessutom styra vart sökningarna ska leda. ”Hur gör jag…

Read More

Känner du att det saknas struktur för hur ni använder Microsofts molntjänster inom organisationen? Är det otydligt vem som har ansvaret för vad? Lever tjänsterna sitt eget liv? I så fall kan det vara läge att nylansera Office 365 och göra allting rätt från början. I den här artikeln berättar vi hur du kan gå…

Read More

Den moderna IT-avdelningen förväntas bidra till ökad produktivitet genom att hjälpa verksamheten med processer och verksamhetsnära aktiviteter. För dig som ansvarar för IT är det således ett gyllene tillfälle att genom proaktivt arbete se till att verksamheten får ut nyttan av sina investeringar – och på så vis bli mer relevant i sin organisation. Ett…

Read More

Alltför många affärskritiska beslut fattas baserat på magkänsla. Något som ofta blir rätt, men långt ifrån alltid. För att fatta välgrundade beslut behöver du faktabaserade underlag baserade på de data som finns samlade i dina olika system. Men att inhämta, sammanställa och jämföra alla dessa data i begripliga rapporter tar både tid och resurser i…

Read More

Enligt Unionens undersökning om tjänstemännens vardag från 2017 framgår det att 133,5 miljoner arbetstimmar i privat näringsliv gick förlorade på grund av IT-strul under föregående år. Arbetstidskostnaden uppgår till 44,1 miljarder kronor. Orsaken är ofta att personalen drar sig för att anlita kompetent IT-support och istället förlitar sig på att företagets interna IT-avdelning ska kunna…

Read More

IT får en central roll i affärsutvecklingen IT har under lång tid setts som en stödfunktion och likställts med kostnader för drift av servrar, hantering av klienter och underhåll av system. På ledningsnivå har diskussionen handlat om huruvida IT-chefen ska sitta med i ledningsgruppen, hur mycket IT får kosta och vilka system som behöver uppdateras under året. Med…

Read More