Microsoft Lists – appnyhet som organiserar ditt arbete

Att använda listor i arbetet har blivit roligare – och mer överskådligt. Med Microsoft Lists kan du hitta information och organisera ditt arbete direkt i Microsoft Teams via en ny app som heter Microsoft Lists.   Det finns idag en mängd produkter för den som vill kunna arbeta med information i anpassade listor. Microsoft har också kunnat erbjuda detta, men tjänsten har stått lite i bakgrunden och kallats SharePoint-listor. Nu lyfts funktionen…

Read More

Unika rapporter till grund för WeSafes erbjudande, Produktivitet som tjänst

Genom den digitala världshistorien finns ingen motsvarighet till de unika produktivitetsrapporter som Microsoft 365 kan erbjuda. På organisations–, avdelnings– och ända ner på individnivå går det att utläsa om befintliga resurser och verktyg i systemet används på bästa möjliga sätt. Tillgängligt för alla – och med möjlighet att få ytterligare stöd av oss på WeSafe genom att beställa vår paketerade mättjänst. Redan tidigare har det…

Read More

Förinställd standard för ATP (Advanced Threat protection) enligt Microsofts rekommendation

Det händer mycket på Microsoft 365-fronten efter våren 2020 då utvecklingen av det digitala arbetslivet accelererade än mer. Distansarbete har lett till förändringar för hela samhället. Inte minst har fokus på IT-säkerhet ökat när alltfler sitter uppkopplade i nätverk som företagens IT-ansvariga inte har full kontroll över. Detta ställer allt högre krav på att användarnas…

Read More

MK Illumination gets secure and flexible work-from-home tools

MK Illumination specializes in custom, end-to-end lighting solutions for seasonal celebrations and themed attractions. The company manufactures commercial lighting products and offers a range of lighting design services, helping cities and retail spaces turn everyday spaces into extraordinary experiences.

Read More

Lägg intranätet i Teams och nå ut till medarbetarna

Ett intranät använt på rätt sätt skapar värde i organisationen. Om ditt intranät är svåråtkomligt och kräver separat inloggning är risken att det inte används i den utsträckning det var tänkt. Många tillbringar en stor del av sin arbetsdag i Microsoft Teams – så varför inte integrera och flytta in intranätet i Teams? Ett välstrukturerat…

Read More