Digital satsning i analog verksamhet

WeSafe Kundcase

Stångby Plantskola är en ledande leverantör av växter i Sverige och producerar huvudsakligen företablerade alléträd och fruktträd samt buskar i kruka. Verksamheten lägger stort fokus på kvalitet, kompetens och service …

Så blev affärskritiska system driftsäkrare i molnet

WeSafe Kundcase

Julius Biljettservice säljer biljetter till evenemang i Sverige och Danmark och erbjuder kundservice, ordermottagning på telefon, internetbokning och överdiskförsäljning via försäljningsombud. Att upprätthålla driftsäkerhet i biljettförsäljningssystemen är affärskritiskt och Andreas …

Landgren tar IT-säkerhet och GDPR på allvar

WeSafe Kundcase

Kommunförbundet Skåne är den samlande intresseorganisationen för Skånes 33 kommuner, med uppdrag att samordna, samverka, bygga nätverk och inspirera medlemmarna att hitta synergier och nyttja sina gemensamma styrkor. Som strateg …