Välkommen till WeSafe IT Gustav Rolf

Välkommen till WeSafe IT Marcus Juvin

Välkommen till WeSafe Emma Nordqvist!

WIFI

En belgisk forskare har upptäck en sårbarhet i säkerhetsprotokollet WPA2 för WIFI. All WIFI-utrustning är drabbad. Mobiltelefoner, datorer, mobila enheter, accesspunkter, routrar. Allt som använder WIFI. Eftersom detta gäller både …

Sveriges bästa företagsbloggar 2018

Dela bloggen