Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Microsoft Viva är Microsofts egen Employee Experience Platform där medarbetarens kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum. I övergången till den digitala arbetsmiljön har efterfrågan ökat på lösningar som stöder företagskulturen, hjälper till att upptäcka ny kunskap och lärande på arbetsplatsen och samtidigt ser till medarbetarnas välbefinnande.

Read More

Arbeta i projekt med Microsoft Teams

Webinaret är till för er som arbetar i projekt, är projektledare eller i ledande befattning. Ni strävar efter att bygga på er kunskap och få en ökad förståelse för de verktyg och möjligheter som finns inom plattformen för Microsoft 365.

Read More

Microsoft Teams – Ledning och administratörsutbildning

Målet med detta webinar är att er organisation skall få ut så mycket som möjligt av Microsoft Teams samtidigt som ni möter de krav ni har på säkerhet och efterlevnad. Utbildningen är till för dig som är i ledande befattning eller är Microsoft 365 administratör.

Read More

Microsoft Teams – Användarutbildning

Målet med denna utbildning är att du som användare ska få en fantastisk upplevelse med Microsoft Teams och lära dig att nyttja verktygen så effektivt som möjligt. Utbildningen är till för dig som är ny i Microsoft Teams eller arbetat ett tag och vill öka din kunskap och förståelse.

Read More