WeSafe Enhetshantering Pris: 60 kr/mån per användare Skyddade och säkra enheter GDPR säkring med centrala policys Central styrning och begränsning av företagsdata Central kontroll och hantering av enheter, appar & program Automatiserad enhetskonfiguration

Det nya arbetslivet

Det nya arbetslivet kräver ett allt större utbud av enheter och appar för att upprätthålla produktiviteten. Detta har resulterat i att mängden mobilteknologi i arbetslivet ökat dramatiskt. Idag använder ni fler enheter, över fler anslutningar än någonsin tidigare och nätverkets omkrets sträcker sig dit dina medarbetare befinner sig. Er ökade användning av mobila enheter i kombination med att den privata och arbetsrelaterade sfären alltmer smälter samman, innebär att din organisations informationstillgångar exponeras på helt nya sätt. Detta väcker nya frågor kring säkerhet. 

GDPR ställer dessutom höga krav på säkerheten kring företagets information. Utvecklingen och hoten gentemot din verksamhet och dess information, kombinerat med kravet på upprätthållandet av produktivitet och effektivitet gör att IT-miljön måste utvecklas i den takt som de säkerhetshot som organisationen ställs inför. En effektiv enhetshantering spelar en avgörande roll för möjligheten att efterleva GDPR. Med en centraliserad enhetshantering får ni kontroll över och kan begränsa vilka enheter och appar som har tillgång till företagsdata, samtidigt som ni har möjligheten att spåra dataåtkomst vid eventuellt intrång.

En effektiv enhetshantering har många andra fördelar för verksamheten. En enhetlig miljö med fullständig översikt och kontroll ger minskad administration, ökad säkerhet, optimerad funktionalitet och minskade supportkostnader. Inventering av enheter med möjlighet att spåra kostnader i samband med användande och automatiserade installationer är ytterligare exempel på fördelar med en centraliserad enhetshantering.  

Kontakta oss för mer information

Image

Vad säger GDPR om enhetshantering?

 Synlighet: Verksamheten måste kunna redogöra för vilka enheter och appar som har tillgång till företagsdata. I händelse av dataöverträdelse skall verksamheten kunna spåra dataåtkomst samt redogöra för vilka åtgärder som vidtagits.  

 Separera personliga data från företagets data: Verksamheten är skyldiga att skapa en tydlig gräns mellan användarens personliga data och företagets data.  

 Skydda enheterna mot säkerhetshot: Centrala policys och säkerhetskonfigurationer skall upprättas för alla enheter och applikationer som har tillgång till företagsdata. Även övervakning av enhetens och applikationernas säkerhetsöverensstämmelse krävs. 


Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbmöte om hur du efterlever GDPR med Microsofts molntjänster

Vad ingår? Enheter (datorer, plattor & telefoner) med GDPR anpassade säkerhetspolicys och säkerhetskonfigurationer​ Skyddade enheter med lösenordsskydd, kryptering, fjärrstyrning och radering av data​ Företagsbrandade enheter Central policy som styr alla lagring av data till GDPR säkrade ytor Central hantering av appar, information och program​ Central styrning och begränsning av medarbetarnas tillgång till företagets data​ Kontroll och övervakning för att säkerställa att enheterna efterlever kraven i GDPR Automatiserad och kostnadsfri installation och konfiguration av nya enheter Central portal för inventering Nödvändig licens: Microsoft 365 Business (Kräver Windows 10 & autopilot) samt företagets uppsatta säkerhetskrav eller Enterprise Mobility + Security (eller högre)
Kontakta oss för beställning