Demo/webmøde

Gratis analyse af dit Microsoft 365- og Azure-miljø

For at sikre konkurrenceevne og omkostningseffektivitet i alle dele af organisationen er det afgørende at have effektive værktøjer, som er optimeret til at få det fulde potentiale. Microsoft frigiver nye produkter og ny funktionalitet i et hurtigt tempo. Mængden af produkter og funktionalitet giver øget kompleksitet og komplicerer kontrol og overblik over optimering i platformen. Vores erfaring, efter at have set på 100-vis af miljøer, er, at der både er muligheder for betydelige effektivitetsgevinster og store omkostningsbesparelser ved at strømline og optimere Microsoft 365-licenser og Azure-forbrug.

Med dette som baggrund tilbyder vi en gratis analyse , der genererer en rapport med effektivitetsgevinster og omkostningsbesparelser for dit Microsoft 365- og Azure-miljø. Du behøver ikke at være kunde hos WeSafe i dag, men for at kunne udføre analysen skal vi have adgang til dit miljø.

Analysen af dit Microsoft 365-miljø omfatter blandt andet: 

Optimering af licenser – bruger du de rigtige licenser? Har du en optimal segmentering? Har du den rigtige licensformular i henhold til de funktioner, du bruger, eller betaler du for ubrugte funktioner. Betaler I for anden software, som I allerede betaler for i jeres M365-licens? Har alle brug for de samme licenser, eller kan der være mere omkostningseffektive alternativer til dele af organisationen? Er der ubrugte licenser? Har du den rigtige licensmodel og bindingsperiode for optimal rabat? Betaler du ekstra omkostninger for lagerplads i for eksempel SharePoint eller Onedrive? 

Analysen af dit Microsoft Azure-miljø omfatter blandt andet: 

Har du ressourcer, der kan reserveres til at spare 20-60%? Er der ressourcer, der ikke bruges, men stadig genererer omkostninger? Har du optimeret lager og diske efter aktuelle behov? Er der ressourcer, der kan skaleres ned til en lavere pris, men med vedligeholdt funktionalitet? Er der ressourcer, der kunne have været skiftet til en anden maskintype eller teknologi for vedligeholdt eller øget funktionalitet, men til lavere omkostninger? 

Alt er opsummeret i en rapport, der giver dig det overblik, du har brug for.

Vi hjælper dig gerne med at gennemgå rapporten og sikre, at der træffes passende foranstaltninger for at optimere dit miljø. 

 

Book nu, vil du ikke fortryde det!

Gratis analyse

Gratis analyse af dit Microsoft 365- og Azure-miljø

Hvis tiden fungerer, sender vi en invitation til et Teams-møde ved hjælp af forbindelseslinket. Ellers sender vi dig et nyt tidsforslag.