Azure som tjänst

WeSafe säkerställer effektivitet, kontroll och säkerhet i din Azure miljö

Maximal nytta av tjänsterna

Med Azure som tjänst tar vi, på ett kostnadseffektivt sätt, hand om driften av din Azure miljö för att optimera din användning. Med standardiserade inställningar och processer säkerställer vi effektivitet, kontroll och säkerhet i din miljö.

Processer och inställningar är framtagna utefter best practice och erfarenheter från att ha managerat ett stort antal miljöer i Azure under senaste sex åren sedan Azure blev tillgängligt.

Vi ser till att din miljö hela tiden utvecklas i takt med plattformen för att löpande säkerställa att ni kan dra maximal nytta av tjänsterna.

Med Azure som tjänst får du:

  • Kostnadsanalys och kostnadsoptimering
  • Larm vid stora förändringar i konsumtion
  • Möjlighet till budgetering av kostnader
  • Rapporter som kan visa kostnader fördelat på avdelning, kund eller andra kostnadsparametrar
  • Standardiserade säkerhetsinställningar och konfiguration utefter best practice och WeSafe´s erfarenheter
  • Övervakning och larm vid säkerhetshot
  • Konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina Azure resurser

Varför Azure som tjänst?

Vi analyserar kontinuerligt dina kostnader i Azure för att säkerställa mest kostnadseffektiva konfigurationen där resurserna nyttjas optimalt. Vi ser till att ni inte betalar för tjänster som inte används och håller kontinuerligt koll på nya tjänster som blir tillgängliga för att utvärdera om de kan innebära kostnadseffektivisering av din miljö.

Azure ger stor frihet och det är enkelt att starta nya tjänster som kan leda till stora kostnader och utan larmsystem och kontroll kan det bli en obehaglig överraskning vid efterföljande fakturering. Med Azure som tjänst övervakar vi löpande era kostnader och får larm vid stora ändringar i konsumtion och kostnader. För att ytterligare öka din trygghet kan vi sätta upp en budget som inte kan överskridas.

För att ytterligare öka kostnadskontrollen får du med tjänsten tillgång till rapporter som visar kostnader uppdelat på resurser i Microsoft Azure. Rapporter kan visa kostnader fördelat på avdelning, kund eller andra kostnadsparametrar.

Är du intresserad av att veta mer om Azure som tjänst?

Fler fördelar med Azure som tjänst

Säkerhet och backup

Att skydda Microsoft Azure miljön är ett ständigt pågående arbete. Antalet tjänster ökar ständigt och i samma takt kommer nya hot som i sin tur innebär nya rekommendationer kring inställningar och konfiguration för att förbli säker i miljön.

Med Azure som tjänst använder vi oss av Microsofts enhetliga system för att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetshot mot dina Azure resurser. Vi använder vår kunskap och erfarenhet tillsammans med Microsofts rekommendationer för att konfigurera och bevaka era säkerhetsinställningar.

En förutsättning för att du ska känna dig trygg och säker är effektiva backuper. I Azure som tjänst ingår konfigurering och övervakning av backuper och disaster recovery av dina Azure resurser. Med övervakning säkerställer vi att era backuper faktiskt fungerar och agerar direkt vid larm om misslyckad backup.

Optimering

Med Azure som tjänst följer vi kontinuerligt Azure plattformens rekommendationer kring prestandaoptimering och ger rekommendationer på hur er miljö kan optimeras för bästa prestanda.

Support

WeSafe är en Tier 1 partner med tillgång till Microsoft premium support. Med Azure som tjänst får du tillgång till, att kostnadsfritt, få hjälp av Microsoft med problem i din Azure miljö.

Läs mer om våra andra relaterade tjänster

Det nya arbetslivet kräver ett allt större utbud av enheter och appar för att upprätthålla produktiviteten. Den ökade användning av mobila enheter i kombination med att den privata och arbetsrelaterade sfären alltmer smälter samman, innebär att din organisations informationstillgångar exponeras på helt nya sätt.

Virtuellt skrivbord för din organisation. Microsofts Azure Virtual Desktop låter dig köra fullständig Windows 10-miljö på ett virtuellt skrivbord i molnet. Alla, även du som använder applikationer och affärssystem i en fjärrskrivbordsmiljö, har fullt stöd för Microsoft 365 och applikationer som Onedrive och Teams, på den enhet du vill.

Vi har sedan starten specialiserat oss på Microsofts molntjänster och hur tjänsterna kan ta IT från att vara stödfunktion, till att bli en central roll i affärsutvecklingen. Vår tydliga fokusering och specialisering har gett oss viktiga erfarenheter och spetskompetens på området.

Med WeSafe Wifi fastpristjänst ser vi till att ni har ett flexibelt, kraftfullt och driftsäkert trådlöst nätverk. Vi säkerställer funktionalitet, övervakar och agerar på eventuella driftstörningar.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag med Azure som tjänst? Hör av dig så berättar vi mer!

Mer om Microsoft Azure från inspirationsportalen

Bör ni migrera ert datacenter till Microsoft Azure?

Inom kort öppnar Microsoft sin svenska region och intresset för Microsoft Azure har aldrig varit större. Målet med vårt webinar är att ni ska få en inblick och grundläggande förståelse för drivkrafterna bakom att så många organisationer flyttar till Azure

Läs mer

Flytta till Azure – eller bli inlåst på utsidan

Har du idag traditionell hosting via en partner eller egna servrar i källaren? Överväger du att ta verksamheten in i en publik molntjänst? I denna artikel ger vi dig argumenten och fördelarna som förhoppningsvis gör att du enklare kan fatta ett aktivt beslut om att flytta din IT-miljö till Microsoft Azure.  Kanske är du en av dem som försöker hitta rätt motiv för att flytta din datakraft till Azure? Som inte hittar de motivatorer som besvarar…

Läs mer

Kodexe valde WeSafe som samarbetspartner

Kodexe har över 20 års erfarenhet inom den digitala världen och kallas sig själva för riktiga internet pionjärer. Kodexe utvecklar digitala lösningar och hjälper företag att hitta nya affärsmöjligheter. För att skapa sig ett försprång på den digitala marknaden var Kodexe i behov av ett samarbete med någon som hanterar drift och underhåll.

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer, säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och verktyg i Microsofts molnplattform.