Microsoft 365 Evergreen

Ta hand om din plattform som är under ständig utveckling

Det nya hybrida arbetslivet

Vårt arbetssätt har under de senaste åren förändrats, nu behöver vi anpassa oss efter det nya hybrida arbetslivet. När vi utför vårt arbete från olika platser har behovet av att arbeta tillsammans ökat. Det är en stor utmaning att ständigt utveckla IT-miljön för att stödja alla delar i denna nya kultur, som inte blir mindre av att hänsyn måste tas till de ständigt ökade digitala hoten.

Med Microsoft 365 Evergreen får du:

  • Säkerställning på att infrastrukturen är säker och uppdaterad
  • WeSafe övervakar, får larm och åtgärdar hot såsom virus, phishing och ransomware
  • Kontinuerlig utveckling av er Microsoft 365 miljö
  • WeSafe säkerställer att er plattform är Evergreen - nu och i framtiden

En plattform under ständig utveckling

För att leva upp till kraven har Microsoft 365 blivit mer eller mindre en standard. Den nya utmaningen har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Det handlar om verktyg och möjligheter att vara produktiv i plattformen men också säkerheten, du måste räkna med att bli utsatt för intrång.

Har du ordning, struktur och processer för alla verktyg samtidigt som du behöver hålla koll på otaliga konfigurationer och säkerhetsinställningar? Hur upprätthåller du och din organisation nödvändig säkerhet utan att det drabbar produktiviteten?

 

Varför Microsoft 365 Evergreen som tjänst?

Arbetet med vår tjänst, Microsoft 365 Evergreen var en av anledningarna till att vi blev Partner of the Year inom Modern Work SMB och vann i konkurrens med tusentals andra partners runt om i världen. Med hjälp av automatiska mätpunkter av AI, analys och utveckling av inställningar som görs av oss som partner, kan vi leverera kostnadseffektivt utan att generera konsulttjänster per kund. Vi följer de inbyggda mätpunkterna i plattformen som kontinuerligt mäter hur er plattform är inställd, hur produktiva ni är i plattformen och hur ni följer de regulatoriska ramverken. Vi ser även vilken miljöpåverkan just er IT-användning har.

Vi erbjuder en heltäckande tjänst för er IT-miljö som kontinuerligt säkerställer att er miljö är optimalt inställd och anpassad för er organisation, alltså Evergreen. Evergreen betyder att er miljö kontinuerligt utvecklas tillsammans med Microsoft 365 plattformen. Microsoft 365 har 100-tals uppdateringar per år. Nya funktioner, nya verktyg och säkerhetsinställningar. Inställningarna måste uppdateras, säkerheten ställas in och användare utbildas för att nyttja plattformen på bästa sätt. När detta görs i linje med plattformens utveckling befinner sig organisationen i ett stadium av evergreen, dvs ni utvecklas kontinuerligt i takt med plattformen.

En viktig del är att bemöta hot och attacker mot verksamheten, något som tyvärr ökar och som måste prioriteras i organisationer idag. Vi bevakar och agerar på hot såsom phishing, ransomware och åtgärdar hoten som en del i tjänsten, allt ingår.

Evergreen - Nu och i framtiden

Vad får du med Microsoft 365 Evergreen?

SÄKERHET

Konfiguration av Microsoft Defender för business

Läs mer

E-post säkerhetsinställningar

Läs mer

Efterlevnads- och aktivitetslogg

Läs mer

Säkerhetsövervakning och åtgärder vid attacker och hot

Läs mer

ENHETSHANTERING

Policys för privat- och företagsenheter

Läs mer

Inventering och kontroll av organisationens hårdvara

Läs mer

Automatisk installation av Windows, Mac, iOS och Android

Läs mer

Principer för att säkerställa GDPR efterlevnad på företagets enheter

Läs mer

Åtgärder på enheter som inte uppfyller organisationens säkerhets- och organisationskrav

Läs mer

Konfigureringsprofiler för Windows, Mac, IOS och Android enligt best practice

Läs mer

Färdigt bibliotek med applikationer - automatisk utrullning till företagets användare

Läs mer

REGELEFTERLEVNAD

Varningar och möjlighet att förhindra delning av känsliga personuppgifter

Läs mer

Skydd i E-post vid intern information som skickas utanför organisationen

Läs mer

Företagspolicy med information och varningar vid hantering av personuppgifter

Läs mer

Färdiga mallar för klassificeringar av data

Läs mer

Färdiga mallar för att följa regulatoriska krav som GDPR

Läs mer

MICROSOFT 365 TENANT

Best practise inställningar på er Microsoft 365 miljö

Läs mer

Microsoft 365 funktion- och förändringskommunikation

Läs mer

PRODUKTIVITET

On and offboarding av anställda och enheter

Läs mer

Löpande mätning och analys av er organisations effektivitet i Microsoft 365

Läs mer

NÄTVERK

Löpande Nätverksanalys- hur fungerar er organisations nätverk med Microsoft 365, på kontoret och hemifrån

Läs mer

MILJÖ

Löpande rapport på ert företags IT-miljöpåverkan i molnet

Läs mer

Vill du veta mer om Microsoft 365 Evergreen+?

Läs mer om våra andra relaterade tjänster

Det nya arbetslivet kräver ett allt större utbud av enheter och appar för att upprätthålla produktiviteten. Den ökade användning av mobila enheter i kombination med att den privata och arbetsrelaterade sfären alltmer smälter samman, innebär att din organisations informationstillgångar exponeras på helt nya sätt.

Med vårt fastprisavtal behöver du inte tänka på intern utbildning och fortbildning av konsulter, du får istället tillgång till vår samlade kompetens med experter inom varje fält.

Nyfiken på Microsoft 365 Evergreen?

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att förbli Evergreen i er Microsoft 365 miljö? Hör av dig så berättar vi mer!

Mer om Microsoft 365 från inspirationsportalen

Evergreen IT håller din molnplattform i trim

Våra nya arbetssätt och minst sagt snabbföränderliga värld är en utmaning för IT-miljön. Du måste ständigt utveckla den för att förhindra att ditt företag faller offer för nya digitala säkerhetshot och förlorar produktivitet. Evergreen IT är ett sätt att möta den här utmaningen och utnyttja…

Läs mer

Hur du minskar ditt företags klimatavtryck med Microsofts tjänster

Världen står inför stora klimatutmaningar. För att inte temperaturen ska fortsätta att stiga måste utsläppen av koldioxid bromsas. Snabbt. Och på alla sätt vi kan. Ett av de företag som går i täten för ett förbättrat miljöarbete är Microsoft. Frågan står högt på agendan och…

Läs mer

Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Microsoft Viva är Microsofts egen Employee Experience Platform där medarbetarens kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum. I övergången till den digitala arbetsmiljön har efterfrågan ökat på lösningar som stöder företagskulturen, hjälper till att upptäcka ny kunskap och lärande på arbetsplatsen och samtidigt ser...

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer, säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och verktyg i Microsofts molnplattform.