Microsoft AI

Skaffa dig konkurrensfördelar med Microsofts AI och WeSafe

Microsoft AI och WeSafe

WeSafe är stolta över att vara en ledande partner i arbetet med att implementera och optimera användningen av Microsofts AI-produkter inom molnbaserade säkerhetstjänster. Som tidigare deltagare i Microsofts preview-program för AI och Copilot, är vi nu förberedda att erbjuda våra kunder de mest avancerade AI-lösningarna. Microsoft har etablerat sig som en ledande aktör inom AI-tjänster, och vi på WeSafe är engagerade i att nyttja detta för att ge våra kunder konkurrensfördelar. 

Microsofts AI-tjänster erbjuder bland annat:

 • Azure Open AI
 • Microsoft Business chat
 • Microsoft Copilot i PowerPoint
 • Copilot i Outlook
 • Copilot i Viva Engage
 • Copilot i Power platform
 • Microsoft Security Copilot

Ta din affär till nya höjder, investera i AI och WeSafe

Våra kunder ligger långt fram i molnutvecklingen, och detta kommer att gynna dem nu när AI kombineras med affärsdata. Att ha affärsdatan tillgänglig i plattformen blir allt viktigare för att kunna analysera, skapa, söka och automatisera affärsdata och fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag.

Genom vårt engagenang i Microsofts preview-program för AI och Copilot, är vi förberedda för att erbjuda våra kunder en sömlös övergång och en förstklassig upplevelse för dessa banbrytande AI-tjänster. Vi strävar hela tiden efter att maximera värdet och minimera kostnaderna för våra kunder. Vi är övertygade om att WeSafes arbete med Microsofts AI-plattform kommer att ge våra kunder den innovation och säkerhet de behöver för att fortsätta växa och utvecklas i en alltmer digitaliserad och konkurrensutsatt värld.

Azure Open AI

Azure OpenAI är en tjänst som gör det möjligt att dra nytta av storskaliga, generativa AI-modeller med djup förståelse för språk och kod för att möjliggöra nya resonemangs- och förståelseförmågor för att bygga toppmoderna applikationer. Du kan tillämpa dessa kodnings- och språkmodeller på en mängd olika användningsområden, såsom skrivhjälp, kodgenerering och resonemang över data.

WeSafe har implementerat AI-baserade verktyg som möjliggör automatisering av tidskrävande processer, förbättrad beslutsfattande och ökad effektivitet . Genom att implementera tredjeparts AI-lösningar som Azure OpenAI kan företag transformera sina verksamheter.

Azure OpenAI bygger på GPT-4,

Läs mer och se video här

Microsoft Business chat

Business Chat arbetar tillsammans med dig och utnyttjar kraften i Microsoft Graph för att samla data från dina dokument, presentationer, e-post, kalender, anteckningar och kontakter. Detta gör det möjligt att samla information från flera källor för att hålla alla i teamet uppdaterade och arbeta framåt tillsammans. Fokusera mindre på verktygen och mer på det viktigaste arbetet.

Vi är med i Microsoft preview program och uppdaterar oss löpande kring denna tjänst

Här är några exempel på kommandon och frågor du kan prova:

 • Sammanfatta chattarna, e-postmeddelandena och dokumenten om [kund]-eskaleringen som inträffade igår kväll.
 • Vad är nästa milstolpe i [projektet]? Identifierades det några risker? Hjälp mig att brainstorma en lista över potentiella lösningar.
 • Skriv en ny planeringsöversikt i stil med [filnamn A] som innehåller planeringstidslinjen från [filnamn B] och inkluderar projektlistan i e-postmeddelandet från [person].

Microsoft Copilot Word

Copilot i Word skriver, redigerar, sammanfattar och skapar tillsammans med dig. Med endast en kort instruktion kommer Copilot i Word att skapa ett första utkast åt dig, och hämta information från hela din organisation vid behov.

Här är några exempel på kommandon och frågor du kan prova:

 • Skriv ett tvåsidigt projektförslag baserat på data från [ett dokument] och [en kalkyltabell]
 • Gör det tredje stycket mer koncist. Ändra tonen i dokumentet till en mer informell stil
 • Skapa ett utkast baserat på denna grova disposition

Som Microsoft-partner är WeSafe här för att hjälpa dig att implementera och använda Copilot i Word på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder träning och support för att säkerställa att du får ut det mesta av denna fantastiska funktion, vilket gör det enklare och mer effektivt för dig att skapa, redigera och sammanfatta dokument

Microsoft Copilot i PowerPoint

Förvandla dina idéer till fantastiska presentationer med Copilot i PowerPoint. Copilot fungerar som en kreativ partner och kan omvandla befintliga textdokument till fullständiga presentationer, kompletta med talarnoteringar och källhänvisningar, eller skapa en ny presentation baserat på en enkel instruktion eller skiss.

Här är några exempel på kommandon och frågor du kan prova:

 • Skapa en presentation med fem bildspel baserad på ett Word-dokument och komplettera med passande arkivfoton
 • Sammanfatta presentationen i en kortare version med endast tre bildspel
 • Ändra formatet för dessa tre punkter så att de visas i tre kolumner, varje kolumn med en tillhörande bild

Microsoft Copilot i Excel

Copilot i Excel arbetar tillsammans med dig för att hjälpa dig att analysera och utforska dina data. Ställ frågor om ditt dataset i naturligt språk till Copilot, inte bara genom formler. Copilot avslöjar korrelationer, föreslår vad-om-scenarier och föreslår nya formler baserat på dina frågor – och genererar modeller utifrån dina frågor som hjälper dig att utforska dina data utan att ändra dem.

Här är några exempel på kommandon och frågor du kan prova:

 • Ge en fördelning av försäljningen efter typ och kanal. Infoga en tabell.
 • Beräkna effekten av [en variabeländring] och generera ett diagram för att hjälpa till med visualiseringen.
 • Modellera hur en förändring av tillväxttakten för [variabel] skulle påverka min bruttomarginal.

Microsoft Copilot i Outlook

Copilot i Outlook samarbetar med dig i din inkorg och meddelanden, så att du kan ägna mindre tid åt att sortera e-post och mer tid åt att kommunicera – bättre, snabbare och enklare. Sammanfatta långa och komplicerade e-posttrådar med flera personer för att förstå inte bara vad som har sagts, utan även de olika åsikterna hos varje person och de öppna frågorna som ännu inte har besvarats.

Här är några exempel på kommandon och frågor du kan prova:

 • Sammanfatta e-postmeddelandena jag missade medan jag var borta förra veckan. Märk eventuella viktiga ämnen
 • Skriv ett svarsutkast där du tackar dem och ber om mer information om deras andra och tredje punkter; korta ner detta utkast och gör tonen professionell
 • Bjud in alla till en ”lunch och lärande” om nya produkter nästa torsdag klockan 12.00. Nämn att lunchen är inkluderad

Microsoft Copilot i Viva Engage

Copilot i Viva Engage utrustar ledare med insiktsfulla konversationsstarter baserade på känslor och populära ämnen i arbetsplatsgemenskaper och samtal. Copilot erbjuder ledare förslag när de skapar mer personliga inlägg, med möjligheter att lägga till bilder och hjälp för att justera tonen för att berika konversationer.

Med Copilot förbättras även Answers-upplevelsen i Microsoft Viva Engage snabbt och effektivt. Copilot kommer att erbjuda föreslagna frågor för att förbättra kvaliteten på frågan som ställs. När teammedlemmar deltar kan Copilot föreslå svar som håller konversationen igång, inklusive att ta in relaterad kunskap och experter. Som Microsoft-partner hjälper WeSafe dig att implementera och använda Copilot i Viva Engage på bästa möjliga sätt.

Läs mer och se video här

Microsoft Copilot Security

Microsoft Security Copilot - en heltäckande-försvarslösning som arbetar i maskinhastighet och skala. Detta är den första säkerhetsprodukten som möjliggör för försvarare att arbeta i samma hastighet och skala som AI. Security Copilot kombinerar OpenAIs storskaliga språkmodell med en säkerhetsspecifik modell från Microsoft, vilken i sin tur bygger på Microsofts unika globala hotintelligens och över 65 biljoner dagliga signaler. Security Copilot levererar också en företagsklassad säkerhets- och integritetsanpassad upplevelse eftersom den körs på Microsoft Azures Hyperscale-infrastruktur.

Vi kommer att använda Microsoft Security Copilot i våra managerade säkerhetstjänster för att hjälpa våra kunder att vara så säkra de kan vara samt säkra våra kunders miljöer dygnet runt. Utöver detta kommer vi att erbjuda de senaste innovationerna inom utökad detektering och respons (XDR) och hotintelligens för att effektivt skydda din organisation. I augusti 2022 introducerade vi Microsoft Defender Threat Intelligence (MDTI), tidigare RiskIQ, som ger 360-graders insyn i hot. Idag tar vi nästa steg i att hjälpa försvarare att snabbare säkra sina organisationer genom att erbjuda Microsoft Defender Threat Intelligence direkt inom Microsoft 365 Defender.

Läs mer och se video här

Microsoft Copilot med Power platform

WeSafe står redo att förändra hur vi bygger och interagerar med mjukvaruapplikationer genom nästa generations AI-copilot i Microsoft Power Apps. Med hjälp av AI-teknik utvecklar vi lösningar för våra kunder och hjälper dem att komma igång med utveckling och automatisering med hjälp av AI.

Genom att använda kraften från storskaliga språkmodeller tar vi nästa steg i utvecklingen av kodabstraktion - från anpassad kod, till låg kod, till naturligt språk där människa och maskin arbetar sida vid sida för att bygga applikationer tillsammans.

Vi erbjuder Copilot i Power Apps för både applikationsbyggare och deras slutanvändare. Nu kan du bygga en app, inklusive datan bakom den, genom att bara beskriva vad du behöver i flera steg av konversation. Dessutom kan apparna du skapar nu ha Copilot-drivna upplevelser inbyggda från första skärmen – så att dina användare kan upptäcka insikter genom konversation istället för klick.

Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras unika behov och utmaningar och hjälper dem att implementera och använda nästa generations AI-Copilot i Power Apps på bästa sätt.

Läs mer och se video här

Är du nyfiken på våra andra tjänster?

Många företagsledningar har oftast en vision av vad det ska vara och hur det vill uppfattas. I många fall saknas en strategi och de mätbara mål som visar vad medarbetarna faktiskt ska göra för att ta företaget närmare visionen. Med vårt erbjudande WeSafe Goals kan du på ett enkelt sätt få alla medarbetare att jobba mot ett och samma mål.

Under de senaste åren har vårt sätt att arbeta förändrats i grunden. Vi behöver kunna utföra vårt arbete när som helst och varifrån det behövs. Microsoft 365 har blivit mer eller mindre en standard för att leva upp till kraven. En ny utmaning har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Läs mer om en av våra populäraste tjänster just nu!

Med Viva Connections - Intranät i Teams får ni åtkomst till intranätets kommunikation, företagsresurser och communities för anställda direkt i Teams. Ni får även ett gränssnitt som utgår från ert företags grafiska profil till er digitala arbetsplats, allt på ett och samma ställe.

Det nya arbetslivet kräver ett allt större utbud av enheter och appar för att upprätthålla produktiviteten. Den ökade användning av mobila enheter i kombination med att den privata och arbetsrelaterade sfären alltmer smälter samman, innebär att din organisations informationstillgångar exponeras på helt nya sätt.

Virtuellt skrivbord för din organisation. Microsofts Azure Virtual Desktop låter dig köra fullständig Windows 10-miljö på ett virtuellt skrivbord i molnet. Alla, även du som använder applikationer och affärssystem i en fjärrskrivbordsmiljö, har fullt stöd för Microsoft 365 och applikationer som Onedrive och Teams, på den enhet du vill.

Med vårt fastprisavtal behöver du inte tänka på intern utbildning och fortbildning av konsulter, du får istället tillgång till vår samlade kompetens med experter inom varje fält.

Vi vet att förlorad data kan bli mycket kostsamt. Det kan gälla både yttre faktorer såsom virus och ransomware men även olyckliga användarmisstag. Som användare av Microsoft 365 har du en inbyggd “standardbackup” för att återta förlorade eller raderade objekt inom en tidsbegränsad period.

Jag vill veta mer om Microsoft AI!

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att utvecklas med hjälp av AI? Hör av dig så berättar vi mer!

Mer om Microsoft 365 från inspirationsportalen

Evergreen IT håller din molnplattform i trim

Våra nya arbetssätt och minst sagt snabbföränderliga värld är en utmaning för IT-miljön. Du måste ständigt utveckla den för att förhindra att ditt företag faller offer för nya digitala säkerhetshot och förlorar produktivitet. Evergreen IT är ett sätt att möta den här utmaningen och utnyttja…

Läs mer

Hur du minskar ditt företags klimatavtryck med Microsofts tjänster

Världen står inför stora klimatutmaningar. För att inte temperaturen ska fortsätta att stiga måste utsläppen av koldioxid bromsas. Snabbt. Och på alla sätt vi kan. Ett av de företag som går i täten för ett förbättrat miljöarbete är Microsoft. Frågan står högt på agendan och…

Läs mer

Microsoft Viva – er nya medarbetarplattform

Microsoft Viva är Microsofts egen Employee Experience Platform där medarbetarens kommunikation, engagemang, välbefinnande och kunskap står i centrum. I övergången till den digitala arbetsmiljön har efterfrågan ökat på lösningar som stöder företagskulturen, hjälper till att upptäcka ny kunskap och lärande på arbetsplatsen och samtidigt ser...

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer, säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och verktyg i Microsofts molnplattform.