WeSafe Känslighetsetiketter

Pris: För standardutförande gäller fastpris 12 000 kr

(Produkten är även en del av Microsoft 365 Evergreen och uppsättning ingår då i tjänsten)

Vilket behov uppfyller känslighetsetiketter?

Användare i er organisation samarbetar med dokument och e-post både internt och externt. Detta innebär att information inte alltid ligger skyddad på ett och samma ställe utan kan transporteras mellan användare, appar, enheter och tjänster. När information flyttas, allmän som känslig, är det önskvärt att detta görs på ett säkert vis som möter organisationens verksamhets- och regelefterlevnadskrav. Användandet av känslighetsetiketter genererar även rapporter som anger var företagets känsliga data finns, beroende på användandet.

Med känslighetsetiketter från WeSafe får du möjlighet att bland annat:

  • Skapa en policy som tvingar användare till att välja en etikett
  • Skapa unika etiketter
  • Aktivera etiketterna för Microsoft 365 - grupper och SharePoint-sites
  • Skapa automatiserad etikettshantering

Vad är känslighetsetiketter?

Känslighetsetiketter definierar just känslighet på ett dokument, e-post och även Microsoft 365-grupper. Detta görs genom att användaren får möjlighet att applicera en etikett som i sin tur innehåller ett fördefinierat ramverk av regler. Som standard gäller: 
 
Allmänt: Alla kan öppna och läsa fil och e-post. 
Internt: Rättighetsstyrning som gör att endast anställda på företaget kan öppna fil och e-post.  
Externt: Alla kan öppna och läsa fil och e-post. 
Konfidentiellt: Kan endast öppnas av angiven mottagare som måste autentisera sig. Röd vattenmarkering på dokument samt kryptering.  
 
Utöver detta ges möjlighet att skicka e-post krypterat och ta bort möjligheten att vidarebefordra e-post.

Är du intresserad av att veta mer om känslighetsetiketter?

Hur kommer vi igång?

WeSafe implementerar ovan nämnda etiketter. Detta gör vi utan användarpåverkan och det sker i bakgrunden. Ni kommer därefter få etiketterna tillgängliga i appar som Word, Excel och Outlook på enheter som Windows, Mac, Android och iOS.

Är detta allt?

När infrastrukturen för känslighetsetiketter är på plats öppnas nya möjligheter för vidareutveckling. Här följer ett par exempel:

  • En policy som tvingar användare till att välja en etikett. Genom att ha ”internt” som standard kommer användaren att behöva ta ett aktivt beslut ifall företagsdata ska lämna organisationen, vilket förhindrar förlust av data. 
  • Skapa unika etiketter för exempelvis HR , lärare eller ledning, som bara de kan se och öppna.
  • Aktivera etiketterna för Microsoft 365 – grupper och SharePoint-sites. Dessa kommer då styra regelverk för gäståtkomst beroende på känslighet.
  • Tvinga fram användning för Power BI för att göra användaren medveten om att skydda innehållet.
  • Möjlighet att skapa automatiserad etiketthantering.
  • Möjlighet att applicera etiketter på filer och schematiserade datatillgångar i Azure Purview. som SQL, Azure SQL, Azure Synapse, Azure Cosmos, AWS RDS. 

Läs mer om våra andra relaterade tjänster

Under de senaste åren har vårt sätt att arbeta förändrats i grunden. Vi behöver kunna utföra vårt arbete när som helst och varifrån det behövs. Microsoft 365 har blivit mer eller mindre en standard för att leva upp till kraven. En ny utmaning har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Läs mer om en av våra populäraste tjänster just nu!

Det nya arbetslivet kräver ett allt större utbud av enheter och appar för att upprätthålla produktiviteten. Den ökade användning av mobila enheter i kombination med att den privata och arbetsrelaterade sfären alltmer smälter samman, innebär att din organisations informationstillgångar exponeras på helt nya sätt.

Med vårt fastprisavtal behöver du inte tänka på intern utbildning och fortbildning av konsulter, du får istället tillgång till vår samlade kompetens med experter inom varje fält.

Nyfiken på känslighetsetiketter?

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att implementera känslighetsetiketter? Hör av dig så berättar vi mer!

Mer om Säkerhet & efterlevnad från inspirationsportalen

7 enkla säkerhetsåtgärder för att skydda dig mot attacker med Microsoft 365

Varje år utsätts små och medelstora företag för intrångsförsök. I takt med den snabba tekniska utvecklingen ökar också cyberhot och dataintrång kraftigt. Varje dag upptäcks det en miljon nya cyberhot. I den här artikeln ger vi dig 7 tips på hur du med enkla medel…

Läs mer

Öka IT-säkerheten när du jobbar hemifrån med Zero Trust-metoden

Tiden då vi stämplade in på kontoret klockan åtta och gick hem vid fem är sedan länge förbi. Då fanns det en poäng med att bygga en stark mur runt företagets nätverk. När allt fler idag arbetar från platser utanför det fysiska kontoret, behöver vi…

Läs mer

Kostnadsfri säkerhetsanalys av er Microsoft 365 – miljö

Att de digitala hoten mot verksamheten ökar är tydligt. Oavsett bransch eller storlek av din verksamhet, måste du räkna med att utsättas för hot och intrångsförsök. Du kan, med enkla medel, säkra upp din miljö och åtgärda de största säkerhetsbristerna.

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer, säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och verktyg i Microsofts molnplattform.