WeSafe Power Apps Collection

Pris för implementation: 5 000 kr/app

För fast implementation krävs underhållsavtal,

Pris för underhållsavtal per månad: 995 kr+199 kr/app (bindningstid 12mån)

Utveckla dina arbetsprocesser med Power Apps

I Microsoft Power Apps bygger vi professionella appar för dig och din organisation, appar som på ett enkelt sätt ansluter till dina befintliga system. Vi har arbetat med Microsoft Power Apps sedan starten. Vi har byggt ett stort mallbibliotek med appar som er organisation kan dra nytta av utan att betala för grundutvecklingen igen. Microsoft 365 plattformen ser likadan ut för alla användare, vilket gör implementationen betydligt mer kostnadseffektiv.

WeSafe erbjuder:

 • Garanterat hög hastighet för dina applikationer
 • Utveckling inom er organisation
 • Kostnadseffektivt, ingen kostnad för grundutveckling

Varför applikationer från WeSafe och Power Apps?

Vi på WeSafe har stor expertis och lång erfarenhet kring Microsoft Power Apps. Samtliga lösningar är utvecklade i Microsoft 365 miljön och all data finns i er miljö. Eftersom allt är utvecklat i er egna miljö krävs ingen extra inloggning eller tredjepartslösning.

Det finns många fördelar för organisationer att använda Power Apps för att utveckla och effektivisera organisationens affärsprocesser. Genom att utveckla med byggstenar som redan är färdiga kan utveckling göras av de inom organisationen som har insikt i era affärsprocesser.

Läs mer om Power Apps från Microsoft här!

Är du intresserad av att veta mer om Microsoft Power Apps?

Appar för din organisation!

Här kan du se hela vårt appbibliotek och hittar du inte vad du söker? Hör av dig så hjälper vi dig att skapa rätt app för ditt behov!

WeSafe Teams managering

 • Fullt integrerad i Microsoft Teams
 • Enkel process för att begära nya Teams med ägare och medlemmar
 • Inbyggd godkännande process för begäranden att skapa teams i organisationen
 • Få kontroll och överblick kring processen att skapa Teams
 • Använd färdiga mallar för att skapa nya Teams

WeSafe Hybridarbete

 • Fullt integrerad i Microsoft Teams
 • Medarbetare ställer in var de arbetar ifrån. Hemifrån, vilket kontor eller frånvarande
 • Medarbetare och chefer kan enkelt se sina kolleger och sitt Teams status
 • Rapportera dagsvis eller veckovis

WeSafe Besökshantering

 • Fullt integrerad i Microsoft Teams
 • Anställda kan skapa besöksanmälningar
 • Se alla anmälda besökare centralt
 • Få en notifikation när din besökare anlänt

WeSafe Frånvarohantering

En av våra mest önskade appar. Appen finns tillgänglig i standard utförande och redo att börja användas. Vi har också anpassat applikationen till en mängd större organisationer med integration till 3:e parts, såsom HR system.

 • Ansök om ledighet
 • Rapportera frånvaro & avvikelser
 • Hantering av komp
 • Överblick över företagets ansökningar
 • Enkel attestering
 • Rapportering via mobilapp

Läs mer om WeSafe Frånvarohantering här!

WeSafe Avtalshantering

Få en snabb överblick över alla dina avtal, följ upp samt få en kostnadsbild per avdelning, kostnadsställe eller annan valfri parameter. Kvalificera dina leverantörer från ett GDPR, säkerhets- och miljöperspektiv. Med appen säkerställer du att inga avtal löper ut/fortskrider utan att de har blivit uppföljda.

 • Överblick över alla avtal
 • Avtalspåminnelser & uppgifter
 • Rättighetsstyrning
 • Processtöd för uppföljning
 • GDPR, Säkerhet och miljö kvalificering av leverantörer och avtal
 • Efterlevnad

Läs mer om WeSafes Avtalshantering här!

WeSafe Ärendehantering

En app som du enkelt kan använda till olika typer av ärende, beroende på behov. Användare skapar ärende som ska följas upp av t ex IT, HR, Kundtjänst. Därefter kan användaren följa sina ärenden, administratörer kan ta fram aktuell statistik mm.

 • Service & garanti
 • Hantering av eftermarknad
 • Spårbarhet & Rapporter
 • Kunden kan se och följa ärendet
 • Tidrapportering och fakturering
 • Generera rapporter till kund
 • Generera uppgifter i planner
 • Generera färdiga e-post meddelande från aktuellt ärende

WeSafe Inköp och utrustnings hantering

Samla dina inköpsförfrågningar på ett och samma ställe. Få en överblick på utrustning som inte används och kan vara tillgänglig för andra. I appen kan du också få statistik på kostnadsuppföljning samt möjlighet att boka utrustning.

 • Samla alla förfrågningar om interna inköp
 • Ansvarig inköpare
 • Boka utrustning
 • Godkänna inköp
 • Kostnadsuppföljning
 • Inventarie uppföljning

WeSafe Approval

Sätt upp en process för godkännande av flera olika typer av processer, dokument, inköp mm. Det kan bland annat vara ledighetsansökningar till närmsta chef, som i sin tur (per automatik) skickar godkända semesterdagar till lönekontoret.

Godkänn dokument och förfrågningar om tex:

 • Avtal
 • Redovisande dokument
 • Inköp
 • Ledighetsansökningar mm

WeSafe Inventering

Appen ger dig en överblick på all er utrustning, var den finns och möjligheten till bokning. Du kan också följa upp när viss utrustning ska på service eller underhållas.

 • Samlat register av er utrustning
 • Lagerbokföring
 • Faktureringsunderlag
 • Rapporter
 • Godkännande process
 • Vem/vilka har vad?
 • Löpande påminnelser för eventuell service etc på utrustning

WeSafe Avvikelsehantering

Rapportera avvikelser i produktion, leveranser mm. Avvikelserna kan enkelt följas upp och tilldelas inom organisationen samt genererar en överskådlig statistik för uppföljning. Med appen kan du även sätta påminnelser för uppföljning.

 • Rapportera avvikelser
 • Följa upp avvikelser
 • Hantera avvikelser
 • Statistik
 • Uppföljning
 • Påminnelser

WeSafe Reklamationer

Hantera inkomna reklamationer. Reklamationerna kan automatiskt komma in via tex en dedikerad e-postadress men även läggas in manuellt. Dessa kan enkelt följas upp och tilldelas inom organisationen och genererar överskådlig statistik för uppföljning mm.

 • Rapportera, följ upp och hantera reklamationer
 • Statistik
 • Uppföljning
 • Generera färdiga e-post meddelanden till kund
 • Standardiserat processflöde
 • Påminnelser

WeSafe Ledningssystem

Med vår app Ledningssystem kan du säkra att alla dina styr, lednings, rutin- och processdokument följs upp, uppdateras och publiceras på ett ställe. Ledningssystemet har inbyggt stöd för versionshantering, godkännande samt automatiserade sidhuvud/fot för metadata.

 • Dokumenthantering
 • Revisionsprocess
 • Godkännande process
 • Versionshantering
 • Automatiserade sidhuvud/sidfot
 • Metadatahantering

WeSafe Kvitto/utläggshantering

Låt dina medarbetare enkelt registrera sina kvitton och utlägg. I appen kan man ta foto av kvitton, fylla i antal körda mil och rapportera direkt via appen. Administration kan enkelt ta ut en lista och även begära att närmsta chef ska godkänna utlägg innan informationen skickas vidare till ekonomi.

 • Hantering av kvitto, milersättning och traktamente
 • Foto och ladda upp filer
 • Skapa egna typer
 • Rapportering via mobilapp

WeSafe Kontorsbeläggning

Med appen kan du säkra att det inte blir för många medarbetare på en hybrid arbetsplats.

 • Fullt integrerad i Microsoft Teams
 • Följ beläggningskvoter på ett eller flera kontor
 • Hantera begäranden och antal personer som kan vistas på kontoret
 • Statistik på personal på plats, för planering av framtida kontorsbehov

WeSafe On/Offboarding

Med appen får du en standardiserad process vid rekrytering och medarbetare som avslutar sin anställning. Du får en överblick på vilka steg som ska utföras, när och vem som ska utföra dem.

 • Standardiserad process för HR/IT/Chefer vid nyanställning samt avslutade tjänster
 • Information om ny medarbetare
 • Kommunicera internt
 • Checklista för beställning av mjuk/hårdvara, nycklar, passerkort, parkeringsplats etc
 • Hantering av digitala resurser
 • Bevarande principer

WeSafe Företagsidéer och förslag

Företag idag behöver ta till vara på den innovation och kompetens som finns i organisationen. Med appen kan du säkerställa att du strukturerat arbetar med att fånga upp förslag och idéer från medarbetarna.

 • Fullt integrerad i Microsoft Teams
 • Låt organisationen rösta på de idéer och förslag som är bäst och har störst prioritet
 • Se idéer från andra team och kollegor

Läs mer om våra andra relaterade tjänster

Under de senaste åren har vårt sätt att arbeta förändrats i grunden. Vi behöver kunna utföra vårt arbete när som helst och varifrån det behövs. Microsoft 365 har blivit mer eller mindre en standard för att leva upp till kraven. En ny utmaning har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Läs mer om en av våra populäraste tjänster just nu!

Det nya arbetslivet kräver ett allt större utbud av enheter och appar för att upprätthålla produktiviteten. Den ökade användning av mobila enheter i kombination med att den privata och arbetsrelaterade sfären alltmer smälter samman, innebär att din organisations informationstillgångar exponeras på helt nya sätt.

Virtuellt skrivbord för din organisation. Microsofts Azure Virtual Desktop låter dig köra fullständig Windows 10-miljö på ett virtuellt skrivbord i molnet. Alla, även du som använder applikationer och affärssystem i en fjärrskrivbordsmiljö, har fullt stöd för Microsoft 365 och applikationer som Onedrive och Teams, på den enhet du vill.

Vi har sedan starten specialiserat oss på Microsofts molntjänster och hur tjänsterna kan ta IT från att vara stödfunktion, till att bli en central roll i affärsutvecklingen. Vår tydliga fokusering och specialisering har gett oss viktiga erfarenheter och spetskompetens på området.

Med vårt fastprisavtal behöver du inte tänka på intern utbildning och fortbildning av konsulter, du får istället tillgång till vår samlade kompetens med experter inom varje fält.

Med WeSafe Wifi fastpristjänst ser vi till att ni har ett flexibelt, kraftfullt och driftsäkert trådlöst nätverk. Vi säkerställer funktionalitet, övervakar och agerar på eventuella driftstörningar.

Nyfiken på Microsoft Power Apps?

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att utvecklas med Power Apps? Hör av dig så berättar vi mer!

Mer om Power Platform från inspirationsportalen

Utveckla och automatisera med Microsoft Power Platform

Med Microsoft 365 och Power Platform kan du automatisera, effektivisera och standardisera processer. Målet med vårt webinar är att ni ska få inblick och grundläggande förståelse för möjligheterna som finns med Microsoft Power Platform.

Läs mer

Bättre vård av ungdomar tack vare användbar och enkel app

Samskapa i Skåne driver ett flertal LSS-boenden, HVB-hem, stödboenden och arbetar även med familjebehandling och öppenvård. WeSafe har tagit fram en verksamhetsnära app, Skapa, tillsammans med kvalitetsansvariga i organisationen.

Läs mer

9 tips för att lyckas med dina flöden i Microsoft Power Automate

Microsofts automatiseringsverktyg Power Automate är en flexibel och enkel tjänst som låter dig effektivisera och automatisera dina arbetsprocesser. Intresset för tjänsten är stort. Samtidigt upplever vi att många är rädda för att tappa kontrollen och att det ska bli fel. Vi ger dig nio handfasta tips för…

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer, säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och verktyg i Microsofts molnplattform.