WeSafe Underhållsavtal -

Power Platform

Pris för underhållsavtal: Kontakta oss för prisförslag

Power Platform

Power Platform öppnar upp stora möjligheter till att accelerera digitaliseringen. Den korta startsträckan, låga utvecklingskostnaden och det minskade beroendet av IT-kompetens ökar möjligheten till effektiviseringar och att snabbt nå ut till verksamheten med ny funktionalitet.   

Detta är givetvis positivt för verksamheten, men kan även skapa stora utmaningar när det kommer till struktur, dokumentation, underhåll och förvaltning. Verktygens unika kombination av att vara båda enkla och kraftfulla gör att det snabbt kan skapas en stor mängd processer som involverar många olika system och en stor mängd data. Har man inget strukturerat sätta att jobba med dokumentation, underhåll och förvaltning kan det snabbt bli en mardröm med processer som slutar fungera, data som går förlorad och en bristfällig användarupplevelse.  

Med WeSafe underhållsavtal - Power Platform får du:

  • Uppdateringar av appar och processer vid förändringar i plattformen enligt Microsofts best practice. 
  • Kontinuerlig optimering av appar och processer i linje med Microsofts nya releaser och uppdateringar av best practice. 
  • Uppsättning av övervakningsprocesser och larm 
  • Monitorering och övervakning av processer i Power automate med åtgärd vid larm för avbrutna/misslyckade processer.  
  • Proaktiv hälsocheck en gång per månad för att säkerställa att monitoreringsprocesser och larm följer uppsatta rutiner. 
  • Upprätthållande av dokumentation kring appar och processer 

Varför Power Platform Underhållsavtal från WeSafe?

Avtalet ger er ett strukturerat och systematiskt sätt att hantera era processer och er data enligt best practice. Inom ramen för avtalet säkerställer vi att era appar och processer är optimerade och att de uppdateras i takt med plattformens utveckling och nya releaser. Det gör att ni kan känna er trygga i att appar och processer fungerar och hela tiden ger en positiv användarupplevelse.   

Vi sätter även upp monitorering och övervakning av era processer i Power Automate för att säkerställa att alla processer kör som de ska och ni inte riskerar att förlora data. Vid larm om bruten process agerar vi för att återfå full funktionalitet fortast möjligt. För att ytterligare minska risken för avbrott genomför vi, en gång per månad, en proaktiv ”hälsocheck” för att säkerställa att monitoreringsprocesser och larm följer uppsatta rutiner. Vi upprätthåller även en dokumentation över era appar, flöden och processer för att säkerställa strukturen. 

Är du intresserad av att veta mer om Underhållsavtal?

Det här ingår i underhållsavtal Power Platform från Wesafe

Uppdateringar av appar och processer vid förändringar i plattformen enligt Microsofts best practice. 

  

Kontinuerlig optimering av appar och processer i linje med Microsofts nya releaser och uppdateringar av best practice. 

Uppsättning av övervakningsprocesser och larm

Monitorering och övervakning av processer i Power automate med åtgärd vid larm för avbrutna/misslyckade processer.

Proaktiv hälsocheck en gång per månad för att säkerställa att monitoreringsprocesser och larm följer uppsatta rutiner. 

Upprätthållande av dokumentation kring appar och processer 

Detta ingår ej i underhållsavtalet:

  • Ny funktionalitet i appar eller processer 
  • Uppdateringar som beror på förändringar i processer eller tredjeparts system 

Läs mer om våra andra relaterade tjänster

Många organisationer kämpar med tekniska utmaningar vid projektarbete, särskilt i kommunikation, dokumenthantering, planering och budgetering. Detta kan leda till förseningar, överskridna budgetar och frustrerade teammedlemmar. Vi ger dig verktygen som kan hjälpa dig att planera, organisera och följa upp era projekt på ett effektivt sätt.

Många företagsledningar har oftast en vision av vad det ska vara och hur det vill uppfattas. I många fall saknas en strategi och de mätbara mål som visar vad medarbetarna faktiskt ska göra för att ta företaget närmare visionen. Med vårt erbjudande WeSafe Goals kan du på ett enkelt sätt få alla medarbetare att jobba mot ett och samma mål.

WeSafe Intranät är den ultimata tjänsten för att skapa en enkel och användarvänlig plattform för kommunikation och samarbete inom företaget. Ni får åtkomst till intranätets kommunikation och företagsresurser direkt i Teams, oavsett enhet. Tjänsten säkerställer att varje medarbetare får tillgång till de verktyg den behöver för att hålla sig uppdaterad och informerad

Under de senaste åren har vårt sätt att arbeta förändrats i grunden. Vi behöver kunna utföra vårt arbete när som helst och varifrån det behövs. Microsoft 365 har blivit mer eller mindre en standard för att leva upp till kraven. En ny utmaning har blivit att hantera plattformen som befinner sig under ständig utveckling. Läs mer om en av våra populäraste tjänster just nu!

Med Viva Connections - Intranät i Teams får ni åtkomst till intranätets kommunikation, företagsresurser och communities för anställda direkt i Teams. Ni får även ett gränssnitt som utgår från ert företags grafiska profil till er digitala arbetsplats, allt på ett och samma ställe.

Med vårt erbjudande Microsoft 365 som tjänst får du verktygen, processen och strukturen du behöver för att optimera användningen av Microsoft 365 plattformen. Vi mäter och analyserar er organisations användning av plattformen och hur de olika delarna är konfigurerade.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att ta steget till Power Platform? Hör av dig så berättar vi mer!

Mer om Power Platform från inspirationsportalen

Microsoft 365

Anpassat processtöd i Microsoft 365

Behöver du automatisera, digitalisera och effektivisera processer i din organisation? Då är du långt ifrån ensam. Men innan du tar in en konsultfirma som utvecklar en app åt dig, ta reda på om det kan göras med plattformen ni redan har. Du kanske kommer att…

Läs mer
Modern arbetsplats

Enklare än du tror att förenkla ditt arbete med egna appar

Microsoft Power Platform handlar som namnet antyder om makt. Det vill säga närmare bestämt om att du som vanlig användare kan ta makten över dina IT-verktyg. Plattformen innehåller bland annat Power Apps och Power Automate. På så sätt kan du med hjälp av dem skapa egna…

Läs mer
Microsoft 365

Utveckla och automatisera med Microsoft Power Platform

Med Microsoft 365 och Power Platform kan du automatisera, effektivisera och standardisera processer. Målet med vårt webinar är att ni ska få inblick och grundläggande förståelse för möjligheterna som finns med Microsoft Power Platform.

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer, säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och verktyg i Microsofts molnplattform.