Vägen till GDPR Compliance
Med WeSafe och Microsofts molntjänster 

Grundläggande förståelse
& medvetenhet

I det inledande steget erbjuder WeSafe seminarier för att skapa förståelse och medvetenhet. Efter deltagande på ett av våra seminarier är målet att ni ska besitta en grundläggande förståelse och kunna svara övergripande på frågorna:

Vad är GDPR?

Hur påverkar det vår organisation?

Vilka utmaningar står vi inför?

Ni får även en känsla för hur GDPR redo ni är och hur ni kan gå vidare i ert arbete.

Kontakta oss för mer information

Image

Image

Insikt, nulägesanalys &
åtgärdsrapport

I steg 2 erbjuder vi Workshops för att öka insikten och skapa en tydlig bild över vilka åtgärder som måste genomföras. Efter genomförd workshop är målet att ni ska ha en komplett nulägesanalys som omfattar plattform, filhantering, affärssystem, mobila enheter, analog dokumenthantering och tredjepartsleverantörer. Nulägesanalysen ligger till grund för en åtgärdsrapport med konkreta rekommendationer för att kunna följa de krav som ställs av den nya dataskyddsförordningen.

I det här steget hjälper vi er även att prioritera rätt och hitta lösningar som både förbättrar arbetsflöden och hjälper er på resan mot att bli GDPR redo. Läs mer om vår workshop

Vår GDPR workshop hjälpte oss förstå vad GDPR innebär och hur vi påverkas. Vi kom också till insikt om hur vi kan effektivisera vårt arbete när vi ändå behöver göra förändringar. Vi är väl rustade inför GDPR.Claes Aurell, Affärsutveckling, Landgren of Sweden

Image

Samla data i Microsofts
molntjänster

Efter genomförd workshop hjälper vi till att samla er data, som identifierades under workshopen, till Microsofts molntjänster. Vi vägleder er även till ett effektivt och genomtänkt upplägg som erbjuder ökad produktivitet och konkurrenskraft.

I det här steget säkerställer vi även grundläggande inställningar i systemen. Bara genom denna åtgärd har ni uppfyllt 71 steg av 118 i Microsoft Complience Manager. Det fortsatta arbetet ger stöd och vägledning för att säkerställa de övriga 47 stegen.

 

WeSafe GDPR-Hubben & Microsoft
Compliance Manager

Genom att samla er data i Microsofts molntjänster har ni redan uppfyllt 71 av 118 steg i Microsoft Compliance Manager. WeSafe GDPR-Hubben är en prenumerationstjänst som ger stöd och vägledning för att även de resterande 47 stegen skall bli uppfyllda. 

Läs mer om Hubben

Varför GDPR Hubben?

GDPR Hubben ger er en långsiktig lösning för strukturen, kompetensen, stödmaterialet och processerna för att löpande hantera de fyra nyckelområdena inom GDPR: indentifiera, hantera, skydda & rapportera. Tjänsten är fullt integrerad med Microsofts molntjänster och bygger på att ni jobbar i primär lösning fullt ut.

Hubben ger er svar på frågor som:

» Var ska vi samla dokumentationen kring GDPR?

» Hur ska vi hålla reda på vad som är gjort och inte gjort?

» Ska vi behöva läsa förordningstexten rakt upp och ned för att förstå vad som ska göras?

» Hur ska vi följa upp och säkerställa att vi även i det löpande arbetet efterlever GDPR?

» Hur kan vi, vid en kontroll, kunna påvisa hur vi efterlever GDPR?

 

Få tillgång till bland annat:

» Tester, analyser & rapporter

» Stödmaterial

» Utbildning

» Processer, flöden & automatisering

» Omvärldsbevakning & aktuell dokumentation

» Rådgivning & konkreta åtgärdsförslag