GDPR Hubben

Efterlev GDPR med Microsofts molntjänster


 

För vem?

GDPR Hubben riktar sig till alla organisationer som jobbar med - eller har ambitionen att börja jobba med Microsofts molntjänster.  

Kontakta oss för mer information

Image

Varför GDPR Hubben?

GDPR Hubben ger er en långsiktig lösning för strukturen, kompetensen, stödmaterialet och processerna för att löpande hantera de fyra nyckelområdena inom GDPR: indentifiera, hantera, skydda & rapportera. Tjänsten är fullt integrerad med Microsofts molntjänster och bygger på att ni jobbar i primär lösning fullt ut. Hubben ger er bland annat svar på följande frågor:

  • Var ska vi samla dokumentationen kring GDPR? 
  • Hur ska vi kunna hålla reda på vad som är gjort och inte gjort? 
  • Ska vi behöva läsa förordningstexten rakt upp och ned för att förstå vad som ska göras? 
  • Hur ska vi följa upp och säkerställa att vi även i det löpande arbetet efterlever GDPR? 
  • Hur kan vi, vid en kontroll, kunna påvisa hur vi efterlever GDPR?

 

Kort beskrivning av tjänsten

Microsoft Efterlevnadshanterare är ett verktyg som ger er överblick över hur långt ni har kommit i arbetet med efterlevnad och visar vad ni ytterligare måste göra för att efterleva förordningen fullt ut. Bara genom att samla alla data i Microsofts molntjänster har ni redan uppfyllt 71 av 118 steg i Microsofts Efterlevnadshanterare. 

 WeSafes GDPR Hubb säkerställer att även de övriga 47 stegen uppfylls. Vi implementerar en arbetsyta för GDPR i er egen Office 365 miljö och ger er tillgång till WeSafes GDPR Hubb. Ni får även tillgång till, av WeSafe, ifylld Efterlevnadshanterare med hänvisning till GDPR Hubben för enkel hämtning av nödvändiga processer, applikationer och stödmaterial. 

 Tjänsten inkluderar löpande utbildning för dataskyddsombud och personal för att säkerställa rätt kompetens och förståelse. Hubben ger även tillgång till omvärldsbevakning kring GDPR där WeSafe kontinuerligt presenterar nyheter och aktuell dokumentation. 

 Genom ett eget community får ni möjligheten att utbyta kunskap och erfarenheter med andra organisationer i samma situation eller ställa frågor till GDPR konsulter på WeSafe. 

Läs mer om Microsofts Efterlevnadshanterare

Innehåll

Implementationskostnad

Månadskostnad

Bindningstid

Uppsägningstid


GDPR Hubben Large

10.000 kr

3.500 kr

12 månader

3 månader

Vad ingår?


GDPR Hubben Small

7.500 kr

1.000 kr

12 månader

3 månader

Vad ingår?

Arbetsyta för GDPR i Office 365

Samtyckesformulär

Register för personaluppgiftsbiträde

Bibliotek för personuppgiftsbiträdesavtal

.

h

Efterlevnadshanteraren

Tillgång till, av WeSafe, ifylld Efterlevnadshanterare med hänvisningar till stödmaterial och processer tillgängligt i GDPR Hubben

.

V

h

V

Applikationer

Applikation för policys

Applikation för incidenthantering

Applikation för personuppgiftshantering

Fri hämtning av nya appar & uppdateringar

.

h

Tillgång till Stödmaterial

Mallar 

Policys

Checklistor

Processbeskrivningar

.

✔ 

h

Utbildning

Fritt deltagande på GDPR webinars en gång per kvartal

Fritt deltagande på utbildning "GDPR inställningar i Office 365" 2gg per år

.

✔ 

V

h

V

Kontinuerliga åtgärdsförslag

Utskick med rekommenderade inställningar i Office 365

Omvärldsbevakning

Uppdaterad relevant dokumentation kring GDPR

.

V

h

V

GDPR Community

Tillgång till community för frågeställningar, diskussion & nätverkande


Boka en GDPR Workshop

.

h