GDPR Workshop

Efterlev GDPR med Microsofts molntjänster. Pris: 29 000 kr


 

Microsofts molntjänster ger dig plattformen och förutsättningarna att hantera de fyra nyckelområdena i GDPR, upptäcka, hantera, skydda och rapportera.

WESAFE hjälper dig med rådgivning, konfiguration och inställningar, för att dra nytta av de kraftfulla lösningar Microsoft erbjuder för att stärka datasäkerheten och effektivisera din resa att efterleva GDPR. 

Kontakta oss för mer information


Image

Vem riktar sig workshopen till?

Till dig som är bekant med GDPR och har grundläggande insikt och förståelse för förordningen och dess innebörd. Du använder eller vill börja använda Microsofts molntjänster.


 

Image

Vad kan du förvänta dig?

WESAFE hjälper dig att utvärdera din organisations GDPR mognad vad gäller personal, processer och teknik. Du får en omfattande rapport som beskriver din organisations GDPR mognad och tar upp svagheter i nuvarande situation.

Du får även vägledning med konkreta rekommendationer på lösningar, inställningar, verktyg och koncept för att stärka belysta svagheter och öka er GDPR mognad.

Rapporten fungerar som din åtgärdsplan för att organisationen skall efterleva GDPR och ni väljer själva vilka delar ni vill jobba med själva och vilka delar ni önskar hjälp med. 

Varför Wesafe GDPR Workshop?


» Utvärdering av GDPR mognad vad gäller personal, processer och teknik

» Omfattande rapport med konkreta rekommendationer, lösningar och vägledning

» Ökad förståelse vilket ger välgrundade beslut och rätt prioriteringar

» Effektivisering genom förbättrade arbetsflöden


 
Vår GDPR workshop hjälpte oss förstå vad GDPR innebär och hur vi påverkas. Vi kom också till insikt om hur vi kan effektivisera vårt arbete när vi ändå behöver göra förändringar. Vi är väl rustade inför GDPR.

Claes Aurell, Affärsutveckling, Landgren of Sweden