Hur stor IT skuld har ni råd att bygga upp?

Peter Fritzon Blogg, Modern arbetsplats, Molninfrastruktur

Digitaliseringen är just nu ett omvälvande paradigmskifte där det kommer vara avgörande att ni säkerställer tillgången till rätt teknik och digital förmåga. Det är inte möjligt att, över tid, vara utan effektiv IT och förbli framgångsrik.

I det här inlägget tänkte jag behandla fyra vanliga invändningar jag stöter på hos kunder som ännu inte implementerat molntjänster i sin verksamhet.

”Molntjänster är nog bra, men passar inte vår typ av verksamhet”

Man kan försöka argumentera för att molntjänsterna inte passar den marknad man är verksam inom, eller att det inte passar här just nu. Min övertygelse är att framtidens affärer kommer att kräva tjänster i molnet. Den senaste tidens utveckling har gjort att molntjänster, på kort tid, blivit en förutsättning för konkurrenskraft. Som jag ser det kommer snabbast att vinna, den som agerar snabbast och lär sig skapa värde med hjälp av digital teknik kommer konkurrera ut sina konkurrenter som inte gör samma resa.

Istället för att argumentera för varför molntjänster inte skulle passa er organisation, bör ni ställa er frågan vad molntjänsterna skulle kunna tillföra er organisation? Vilka fördelar skulle ni kunna skaffa er gentemot konkurrenterna?

”Vi har inte råd att investera i molntjänster just nu.”

De företag som kommer vara framgångsrika framöver kommer att ha en sak gemensamt, de kommer alla att se IT som en kärnprocess med hög prioritet.Som jag skrev ovan kommer snabbast att vinna, om ni inte hänger med i utvecklingen nu blir det svårare och svårare att komma tillbaka och konkurrera med bolag som ligger i framkant och tidigt tog till sig ny teknik för att skapa verksamhetsnytta och konkurrenskraft.

Kunderna är det viktigaste ni har och en bra IT-struktur är avgörande för att skapa långsiktiga relationer med era kunder där de känner trygghet och förtroende i ert bolag. Den IT revolution som just nu pågår har gjort kunderna ”bortskämda” vad gäller tillgänglighet och återkopplingstider. Informationen i våra IT-system måste därför tillgängliggöras snabbt och användas för att fatta beslut, om en kund ringer vill du kunna svara direkt och inte behöva återkomma ett par timmar senare.

För varje dag som går där ingen vikt läggs på att effektivisera er IT bygger ni på er IT skuld, som alla skulder skall den vid något tillfälle betalas tillbaka.

Frågorna ni bör ställa er är inte om ni har råd att investera i molntjänster utan om ni har råd att låta bli? Hur stor är er IT skuld idag?

”Vi hinner inte sätta oss in i molntjänsterna just nu.”

Tid är en bristvara och varje dag måste vi göra mängder med prioriteringar för att få ihop vardagen. Sitter man i en situation där ”daily dirt” upptar all tid är det viktigt att komma ihåg att en organisation som slutar utvecklas kommer långsamt avvecklas.


Jag säger inte att ett framgångsrikt införande av molntjänster är enkelt eller problemfritt. Inte heller att det inte kommer ta tid i anspråk, det kommer krävas eftertanke, förberedelser och långsiktig strategi. Det jag däremot säger är att det inte får hindra er att ta steget. Det finns partners idag med stor erfarenhet av molnimplementationer som kan vägleda er från kravställning till implementation och utbildning, ni måste inte göra att allt själva.


De värden verksamheten får tillbaka efter implementation kommer vida överskrida den tid ni investerat i övergången. Bolagseffektiviteten kommer att öka genom att de anställda får tillgång till rätt information vid rätt tillfälle och nya verktyg för samarbete och samordning kommer att skapa kreativitet och innovationskraft. Ni har även gett er själva möjligheten att koppla på framtida tjänster som kan tillföra verksamhetsnytta och konkurrenskraft längre fram.


Frågan ni bör ställa er är alltså inte om ni har tid att införa molntjänster.

Frågan ni bör ställa er är om ni har tid att låta bli?

”Det fungerar som det är idag”

Det är inte allt för sällan man hör från kunder ”IT skall bara fungera”, samma mening har ofta varit en slogan hos it bolagen. Problemet jag ser är att det faktiskt inte räcker idag. Gamla system kan vara stabila och pålitliga på många sätt, vad är då problemet?

Problemet är att ni går miste om alla nya tjänster som rullas ut med molnplattformarna som grund, ni missar därmed en mängd verktyg som hade kunnat hjälpa er att förbättra kommunikationen, öka samarbetet, korta ledtider och snabba upp tjänsteutvecklingen. Digital teknik möjliggör nya former av innovationer och kreativitet, snarare än att enbart förstärka och stödja befintliga metoder.

Frågan ni bör ställa er är inte om det fungerar idag utan om ni har en tillräckligt effektiv IT plattform för att behålla er konkurrenskraft idag och i framtiden?

Mitt råd är att hela tiden hålla koll på er IT skuld och agera i tid för att säkerställa er konkurrenskraft, det kommer vara avgörande för att behålla så väl kunder som anställda i framtiden. Känner du att din IT skuld växt sig för stor? Kontakta en modern och pålitlig leverantör så att ni tillsammans kan sätta upp en avbetalningsplan.

I den här artikeln har vi hanterat invändningarna från de som inte implementerat molntjänsterna. I kommande artikel tittar vi på hur ni som redan implementerat molntjänsterna kan säkerställa att ni får ut den verksamhetsnytta och konkurrenskraft vi pratat om i den här artikeln. Med hjälp av beslutsstödet Microsoft Power BI kan ni visualisera förändringar i ledtider, hanterade ärenden, försäljning, produktion mm.

Share this Post
Image
Läs fler bloggposter
Skrivet av

Peter Fritzon

VD på WeSafe, 040 – 626 75 02, peterfritzon@wesafe.se, LinkedIn

Kontakta oss
Läs fler bloggposter