Malmö Lastbilcentral levererar med precision – och kan bevisa det!

WeSafe Kundcase

Malmö Lastbilcentral AB är ett ledande logistikföretag med nya grepp. Innovations-, kvalitets-, säkerhets- och miljötänkande är givna beståndsdelar i allt de gör. Kunder är allt från multinationella företag till enmansföretag, från råvara till färdig produkt, tempererat till ej tempererat, från nybyggnation till återvinning. 

Affärsutmaningen

För ett par år sedan blev Malmö LBC kontaktade av en ledande grossist inom eltekniksektorn. De ställde stora krav på leveransprecision på utförda transporter och inte nog med det - de ville kunna mäta denna kapacitet som olika nyckeltal (KPI:er) i olika rapporter: snabbt, korrekt och smidigt.

Denna typ av validering av utförda tjänster var vid tidpunkten, år 2015, en sällan förekommande del i logistikföretagens transporterbjudanden.

Lösningen

Malmö LBC valde att tillsammans med Wesafe IT utveckla en proof-of-concept i Microsoft Power BI där efterfrågade mätetal och annan relevant information presenterades på ett attraktivt och konstruktivt sätt. 

Initiativet föll väl ut och snart utvecklades och driftsattes rapporterings- och analyslösningar baserade på Power BI där Malmö LBC både kostnadseffektivt och automatiserat kunde tillhandahålla grossisten daglig uppföljning på utförda uppdrag.

Avvikelser och annan kritisk information relaterat till transporterna kunde därmed raskt identifieras och korrigerande åtgärder sättas in.

Resultatet

Malmö LBC bedömer att de var de enda som vid tidpunkten kunde möta grossistens stora krav på frekvent och precis återapportering på dennes inköpta transporter. Därtill erbjöd verktyget, Power BI, möjligheten att arbeta med uppföljning på specifika kundsegment där grossisten exempelvis kunde skilja ut leveransdata på s k ”VIP”-transporter och noga följa upp att dessa sköttes på utsatt tid.

Kvaliteten i hela kedjan ökade. Malmö LBC byggde som konsekvens även större förtroende mot sin kund och relationen stärktes än mer.

Dela detta


Image

Nedan ett exempel från Power BI och framtagna rapporter. Man ser bl a antal och fördelning av VIP- transporter innan olika klockslag hittills i år, t ex att 90% ägt rum innan klockan 09.00 och hela 98% innan klockan 12.00.

Image

Över tid har grossistens rapporteringslösningar i Power BI förädlats i samarbete med Wesafe IT och Malmö LBC. Dessutom har Malmö LBC kunnat återanvända konceptet med rapporter för utlovad leveransprecision mot andra kunder, nya som befintliga – en verklig konkurrensfördel!

Idag används Power BI både internt på Malmö LBC bland såväl expert- som sällananvändare samt förstås gentemot många av deras kunder.

”Med Power BI kan vi basera våra kvalitetsåtgärder på fakta och inte spekulation, det är helt avgörande för resultatet!” Johan Strand, IT-Chef/CTO Malmö Lastbilcentral AB
Till Malmö Lastbilcentrals Hemsida
Kontakta oss för mer information