Microsoft 365 Backup

Pris: 39 kr/månad och användare

» Snabb och smidig återställning av filer och dokument

» Utökat skydd av er företagsdata mot virus och ransomware

» Säkerhetskopiering tre gånger dagligen

» Status över tjänsten för att säkerställa att den fungerar

» On- och offboardning av nya användare

   

 

Förlorad data kan bli mycket kostsamt

Vi är många som jobbar i Microsoft 365 och dagligen nyttjar verktygen i OneDrive, SharePoint, Exchange och Teams. Produktiviteten i dessa plattformar är hög och vi samlar viktig information såsom resurser, dokument, e-postadresser och mycket mer. Men vet du vad som händer med all din information om olyckan är framme? 

Vi vet att förlorad data kan bli mycket kostsamt. Det kan gälla både yttre faktorer såsom virus och ransomware men även olyckliga användarmisstag. Som användare av Microsoft 365 har du en inbyggd standardbackup för att återta förlorade eller raderade objekt inom en tidsbegränsad period.  

Hur ser då den inbyggda standardfunktionen ut för de olika verktygen?

OneDrive/SharePoint

Raderade objekt från OneDrive och SharePoint landar i papperskorgen på webbplatsen och kan återställas av dig som hanterar kontot i 30 dagar som standard. Efter de 30 dagarna är det möjligt för en administratör från en andra papperskorg, webbplatssamlingens papperskorg att återskapa filerna. Även här är det tidsbestämt och sammanlagd tid för filer i de båda papperskorgarna är 93 dagar, därefter är det inte möjligt att återskapa några raderade filer. 

 


Image
Image

Mail

Ett raderat mail ligger i papperskorgen 30 dagar och under denna tid kan du som användare själv ta tillbaka det. Skulle papperskorgen tömmas under dessa 30 dagar eller de 30 dagarna är passerade kan endast en administratör återskapa mailen inom 14 dagar, det går även att ändra inställningen till 30 dagar. 

 

Teams

Kalendern och dina meddelande som finns i Teams lagras i Exchange Online, medans kanaler och filer lagras i SharePoint online. Raderas en hel grupp går den enkelt att återställa med hjälp av administratören i 30 dagar. Kanaler som du själv är ägare till kan återställas inom 21 dagar. 

 

Image

Behöver du en tredjepartstjänst för utökad backup?

En del företag anser att återställningsmöjligheterna inte räcker till för deras behov eller förekommer det regulatoriska krav som kräver att backuper lagras längre. Med vår tjänst Microsoft 365 Backup säkrar du viktiga dokument och filer, under den tid som passar dig och din organisation. Vi erbjuder snabb och och enkel återläsning av era filer i OneDrive, SharePoint och Exchange. Både konfigurationen och återställningen är processer som går snabbt och smidigt. När konfigurationen är klar sker en automatisk säkerhetskopiering tre gånger om dagen för att säkerställa att inga filer eller mappar går förlorade. Vi säkerställer att tjänsten är aktiv och fungerar så ni kan känna er trygga med en säker IT-investering i organisationen.  

Vad får du med tjänsten Microsoft 365 Backup?

» Utökat skydd av er företagsdata mot virus och andra ransomware

» Önskad tid för bevarande av Backup ställs in vid uppsättning  

» Säkerhetskopiering tre gånger om dagen - kan även göras on-demand 

» Smidig och snabb återställning av era filer och mappar 

» Nya användare läggs enkelt till då nya användarkonton skapas i Microsoft 365 via vårt beställningsformulär