Utbildning: Microsoft Power BI

Behovet av rätt information, vid rätt tidpunkt och i rätt format är inte längre bara en konkurrensfördel utan närmast en nödvändighet för framgångsrikt företagande i dag.

Analys och arbete med verksamhetens data och information kallas ofta BI (Business Intelligence) eller Beslutsstöd.

Det finns många olika system och verktyg för BI på marknaden att välja emellan och det kan upplevas en smula överväldigande och svårt att komma i gång med BI. Det blir därför lätt så att man blir kvar i sina befintliga Excellösningar och liknande strukturer - som ofta är både personberoende och svåra att dela med sina medarbetare på ett effektivt sätt!

Vi på Wesafe vill förenkla men samtidigt effektivisera våra kunders vardag och har valt Microsoft som samarbetspartner också vad gäller beslutsstöd. Med Microsoft Power BI känner vi att vi erbjuder både marknadens snabbaste verktyg att komma igång med OCH det sannolikt mest prisvärda – utan att göra avkall på kraftfullheten, tvärtom!

Eftersom det är mycket rimliga licenskostnader associerat med Power BI blir steget att komma igång gärna att först bekanta sig med Power BI och inse fördelarna och enkelheten.

I just detta syfte har vi på Wesafe valt att ta fram en introduktion till Power BI där vi hoppas kunna ge dig den insikt du behöver för att få kött på benen, räta ut eventuella frågetecken och inte minst sätta dig i en position att kunna börja skissera på hur din verksamhet – konkret – skulle kunna använda Power BI för bättre beslutsfattande!

Introduktionskursen riktar sig till såväl dem som aldrig kommit i kontakt med Power BI tidigare som till dem som har tillgång till verktyget men vill ha en bra introduktion och igångsättare.


Under kursen kommer bl a följande beröras:
  • Beslutsstöd - vad är det och vilka krav bör man ställa på valt verktyg och system?
  • Power BI i översikt - vad man kan skapa, de olika delarna i verktyget, för vilka mm.
  • Power BI Desktop - där du eller din leverantör bygger rapporter.
  • Power BI Services - navet på webben för delning och administration av dina rapporter.
  • Teknik på ytan - datakällor, gateways och annat din leverantör gärna hjälper till med.
  • Ramverk Power BI intro - för att få bra struktur och styrning på en större utrullning av Power BI i din organisation.
  • Vägen vidare - hur du efter denna introduktionskurs kan ta nästa steg tillsammans med Wesafe.

Tid: 3 h  
Platsalternativ: WeSafe:s utbildningssal, Murmansgatan 120 i Malmö, över Teams eller på plats hos er

Image