Microsoft 365 Evergreen

Ta vare på plattformen din, som er i stadig utvikling.

Det nye hybride arbeidslivet

Vår måte å jobbe på har endret seg de siste årene, nå må vi tilpasse oss det nye hybride arbeidslivet. Når vi utfører arbeidet fra ulike steder, har behovet for å samarbeide økt. Det er en stor utfordring å hele tiden utvikle IT-miljøet for å støtte alle deler av denne nye kulturen, som ikke blir mindre av behovet for å ta hensyn til de stadig økende digitale truslene.

Med Microsoft 365 Evergreen får du:

  • Sikre at infrastrukturen er sikker og oppdatert
  • WeSafe overvåker, mottar alarmer og adresserer trusler som virus, phishing og løsepengeprogramvare
  • Kontinuerlig utvikling av ditt Microsoft 365-miljø
  • WeSafe sørger for at plattformen din er Evergreen – nå og i fremtiden

En plattform under konstant utvikling

For å leve opp til kravene har Microsoft 365 blitt mer eller mindre en standard. Den nye utfordringen har vært å administrere plattformen, som er i stadig utvikling. Det handler om verktøy og muligheter for å være produktiv i plattformen men også sikkerhet, du må regne med å bli utsatt for inntrenging.

Har du orden, struktur og prosesser for alle verktøy mens du trenger å holde styr på utallige konfigurasjoner og sikkerhetsinnstillinger? Hvordan opprettholder du og din organisasjon den nødvendige sikkerheten uten at det går på bekostning av produktiviteten?

 

Hvorfor Microsoft 365 Evergreen som en tjeneste?

Å jobbe med tjenesten vår, Microsoft 365 Evergreen, var en av grunnene til at vi ble Årets Partner i Modern Work SMB og vant i konkurranse med tusenvis av andre partnere over hele verden. Ved hjelp av automatiske målepunkter av AI, analyse og utvikling av innstillinger gjort av oss som partner, kan vi levere kostnadseffektivt uten å generere konsulenttjenester per kunde. Vi følger de innebygde målepunktene i plattformen som kontinuerlig måler hvordan plattformen din er satt opp, hvor produktiv du er i plattformen og hvordan du følger regulatoriske rammeverk. Vi ser også hvilken miljøpåvirkning akkurat din IT-bruk har.

Vi tilbyr en helhetlig tjeneste for ditt IT-miljø som kontinuerlig sikrer at ditt miljø er optimalt satt og tilpasset din organisasjon, altså Evergreen. Evergreen betyr at miljøet ditt kontinuerlig utvikles sammen med Microsoft 365-plattformen. Microsoft 365 har hundrevis av oppdateringer per år. Nye funksjoner, nye verktøy og sikkerhetsinnstillinger. Innstillingene må oppdateres, sikkerhetsinnstilles og brukerne trenes til å utnytte plattformen best mulig. Når dette gjøres i takt med plattformens utvikling er organisasjonen i et eviggrønt stadium, det vil si at man utvikler seg kontinuerlig i takt med plattformen.

En viktig del er å reagere på trusler og angrep mot virksomheten, noe som dessverre øker og må prioriteres i organisasjoner i dag. Vi overvåker og handler på trusler som phishing, løsepengevare og fikser truslene som en del av tjenesten, alt er inkludert.

Evergreen - Nå og i fremtiden

Hva får du med Microsoft 365 Evergreen?

SIKKERHET

Konfigurasjon av Microsoft Defender for bedrifter

Les mer

E-postsikkerhetsinnstillinger

Les mer

Overholdelse og aktivitetslogg

Les mer

Sikkerhetsovervåking og tiltak ved angrep og trusler

Les mer

ENHETSADMINISTRERING

Retningslinjer for private og forretningsenheter

Les mer

Inventar og kontroll av organisasjonens maskinvare

Les mer

Automatisk installasjon av Windows, Mac, iOS og Android

Les mer

Prinsipper for å sikre GDPR-samsvar på selskapsenheter

Les mer

Tiltak på enheter som ikke oppfyller organisasjonens sikkerhets- og organisasjonskrav

Les mer

Konfigurasjonsprofiler for Windows, Mac, IOS og Android i henhold til beste praksis

Les mer

Ferdig bibliotek med applikasjoner - automatisk utrulling til bedriftens brukere

Les mer

REGELOVERHOLDELSE

Advarsler og muligheten til å forhindre deling av sensitive personopplysninger

Les mer

E-postbeskyttelse for intern informasjon sendt utenfor organisasjonen

Les mer

Bedriftspolicy med informasjon og advarsler ved håndtering av personopplysninger

Les mer

Ferdige maler for dataklassifiseringer

Les mer

Ferdige maler for å overholde regulatoriske krav som GDPR

Les mer

MICROSOFT 365 LEIETAKER

Beste praksis-innstillinger på Microsoft 365-miljøet

Les mer

Microsoft 365-funksjon og endre kommunikasjon

Les mer

PRODUKTIVITET

På- og avstigning av ansatte og enheter

Les mer

Kontinuerlig måling og analyse av organisasjonens effektivitet i Microsoft 365

Les mer

NETTVERK

Kontinuerlig nettverksanalyse – hvordan organisasjonens nettverk fungerer med Microsoft 365, på kontoret og hjemmefra

Les mer

MILJØ

Løpende rapport om din bedrifts IT-miljøpåvirkning i skyen

Les mer

Vil du vite mer om Microsoft 365 Evergreen +?

Les mer om våre andre relaterte tjenester

Det nye arbeidslivet krever et økende utvalg av enheter og apper for å opprettholde produktiviteten. Den økte bruken av mobile enheter, kombinert med den stadig mer sammenslåingen av den private og arbeidsrelaterte sfæren, gjør at din organisasjons informasjonsressurser eksponeres på helt nye måter.

Med vår fastprisavtale slipper du å tenke på intern opplæring og videreutdanning av konsulenter, du får i stedet tilgang til vår samlede kompetanse med eksperter på hvert felt.

Nysgjerrig på Microsoft 365 Evergreen?

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe bedriften din med å holde seg eviggrønn i ditt Microsoft 365-miljø? Ta kontakt så forteller vi deg mer!

Mer om Microsoft 365 fra inspirasjonsportalen

Evergreen IT holder skyplattformen din i form

Nye arbeidsmetoder og en verden i rask endring er en utfordring for IT-miljøet. Du må hele tiden utvikle det for å forhindre at virksomheten din blir offer for nye digitale sikkerhetstrusler og taper produktivitet. Evergreen IT er en måte å møte denne utfordringen på og utnytte...

Les mer

Slik reduserer du bedriftens klimaavtrykk med Microsoft-tjenester

Verden står overfor store klimautfordringer. For at temperaturen ikke skal fortsette å stige, må karbondioksidutslippet bremses. Raskt. Og på alle måter vi kan. Et av selskapene som ligger i spissen for forbedret miljøarbeid er Microsoft. Saken står høyt på agendaen og...

Les mer

Microsoft Viva - din nye medarbeiderplattform

Microsoft Viva er Microsofts egen Employee Experience Platform hvor medarbeiderens kommunikasjon, engasjement, trivsel og kunnskap står i sentrum. I overgangen til det digitale arbeidsmiljøet har etterspørselen økt etter løsninger som understøtter bedriftskulturen, bidrar til å oppdage ny kunnskap og læring på arbeidsplassen og samtidig ...

Les mer
nyhetsbrev

Inspirasjon og kunnskap direkte til innboksen din

Meld deg på vårt månedlige inspirasjonsbrev som gir deg tips, innsikt og råd om nye måter å jobbe på, prosesser, sikkerhet knyttet til Microsoft 365, Azure og verktøy i Microsofts skyplattform.