Microsoft 365 som en tjeneste

Fra 850 kr/måned for 1-20 brukere

Microsoft 365 som en tjeneste

De siste årene har vår måte å jobbe på endret seg fundamentalt. Vi må kunne utføre arbeidet vårt når som helst og fra hvor som helst. Samtidig har behovet for å samarbeide økt. Det er en stor utfordring å støtte opp om denne kulturen, som ikke blir mindre av at det også må tas hensyn til de stadig økende digitale truslene.

Med Microsoft 365 som en tjeneste får du:

  • Sikre at infrastrukturen er sikker og oppdatert
  • Rapportgrunnlag for forbedringsmuligheter og veikart
  • Tilgang til ekspertise i Microsoft 365
  • Få oversikt over organisasjonens styrker og svakheter i plattformen

Utfordringen

Microsoft 365 har blitt mer eller mindre en standard for å leve opp til kravene. En ny utfordring har vært å administrere plattformen, som er i stadig utvikling. Verktøyene og mulighetene for å være produktiv i plattformen øker og uansett bransje eller størrelse på organisasjonen din må du regne med å bli utsatt for inntrenging. Utfordringen blir å ha orden, struktur og prosesser for alle verktøy samtidig som du trenger å holde styr på utallige konfigurasjoner og sikkerhetsinnstillinger.

Hvordan skal du og organisasjonen din klare å utnytte alle de nye verktøyene og mulighetene for å sikre effektivitet og fremtidig konkurranseevne? Hvordan skal du opprettholde den nødvendige sikkerheten uten at det går på bekostning av produktiviteten? Og hvordan skal du holde tritt med de stadig skiftende samsvarskravene? Samtidig som du sikrer at kravene oppfylles?

Hvorfor Microsoft 365 som en tjeneste?

Med vår innpakning Microsoft 365 som en tjeneste får du verktøyene, prosessen og strukturen du trenger for å optimalisere bruken av Microsoft 365-plattformen. Tjenesten sikrer din produktivitet og at du opprettholder tilstrekkelig sikkerhet, hvor du også lever opp til gjeldende krav og regelverk.

Vi måler og analyserer din organisasjons bruk av plattformen og hvordan de ulike delene er konfigurert. Målingene sammen med analyser fra våre eksperter genererer rapporter, med enkle og tydelige måleverdier for hvordan din organisasjon presterer innenfor områdene sikkerhet, produktivitet og compliance. Du får også tilgang til konkrete tiltak for hvordan du kan utvikle ditt miljø.

Basert på målte verdier, analyser og konkrete handlingsplaner får du strukturen, kompetansen og strategiske rådene du trenger for å holde deg eviggrønn i plattformen. Du får også tydelige måleverdier hvor du kontinuerlig kan følge med på status og fremdrift i arbeidet

Miljøet er gradert i ulike segmenter

Når våre spesialister går gjennom ditt miljø, blir miljøet gradert i ulike segmenter, som du kan lese mer om nedenfor og i følgende skala, Grønn , Gul og Rød . I de segmentene som krever forbedring presenterer vi en rapport om hvilke tiltak som bør utføres og følger opp resultatene ved å kontinuerlig måle dine verdier.

Microsoft 365 som servicerapport siste 3

Interessert i å lære mer om Microsoft 365 som en tjeneste?

Hva får du med Microsoft 365 som en tjeneste?

Sikkerhet

Med Microsoft Secure Score sammen med analyser fra vårt sikkerhetsteam graderer vi sikkerheten din i M365. Eksempler på hva som måles og analyseres er beskyttelse av e-post, chat, filer og enheter. Vi ser også på konfigurasjonen av sikkerhet i plattformen din for å sjekke ting som at de globale sikkerhetsinnstillingene er i tråd med innstillingene anbefalt av Microsoft, at det ikke er nye trusler som miljøet ikke er beskyttet mot og at ingen innstillinger er endret som fortsetter miljøet i fare.

Du kan få en rapport på alle dine sikkerhetsinnstillinger under revisjoner eller som støtte for overholdelse av f.eks ISO-sertifisering, GDPR mm. Med Microsoft 365 som tjeneste får du verktøyene du trenger for en adekvat «Secure Score» som i dag er et kvalitetsstempel for din organisasjons sikkerhet

Nettverk

Som en egen del av "Microsoft Productivity Score" måler vi organisasjonens faktiske nettverksytelse mot Microsoft-tjenester. Tradisjonelle hastighetsmålinger er ikke nøyaktige nok for organisasjoner som bruker Microsoft 365-plattformen. At nettverket holder høy hastighet er ingen garanti for at hastighet og produktivitet kan opprettholdes for organisasjonen ved tilkobling til Microsofts skytjenester.

Med skiftende arbeidsmåter er det ikke bare hastigheten på kontoret som er viktig for din organisasjon. Ved å måle all trafikk og vurdere din organisasjons hastighet, kan vi sikre at brukeropplevelsen og produktiviteten til M365 arbeidsverktøyene er optimal. Målingene analyseres av vårt nettverksteam som utvikler handlingspunkter for å sikre at trafikken tar korteste vei til dataene dine i skyen og ikke møter hindringer på veien.

Samsvar

Med Microsoft Compliance Score sammen med analyser fra vårt compliance-team, graderer vi samsvaret ditt i M 365. Våre målinger og analyser inkluderer innstillinger for å overholde regelverk som GDPR og andre forskrifter som din organisasjon må overholde.

Det finnes ferdige forskriftsmaler som vi kan aktivere i ditt miljø og så er denne vurderingen inkludert i din samsvarsvurdering. Våre analyser inkluderer også innstillinger for beskyttelse av data internt og eksternt. Eksempler på sentrale innstillinger som kan gjøres er å automatisk hindre brukere i å dele sensitive personopplysninger eksternt.

Du kan få en rapport for din etterlevelse av reglene ved tilsyn eller som støtte for etterlevelse av regelverk. Med Microsoft 365 som tjeneste får du verktøyene du trenger for en adekvat «Compliance Score» som i dag er et kvalitetsstempel for din organisasjons etterlevelse av krav og regelverk.

Produktivitet

Microsoft 365 som en tjeneste gir deg innsikt i hvordan organisasjonen din fungerer og hvor produktiv du er. Vi fokuserer både på de ansattes opplevelse og brukeratferd samt den underliggende teknologien.

Med Microsoft Productivity Score sammen med analyser fra produktivitetsteamet vårt, graderer vi produktiviteten din i M365. Eksempler på hva som måles og analyseres er hvor effektive møter du gjennomfører, hvordan filer deles, hvor effektivt organisasjonen din samarbeider internt og eksternt.

Rapportenes tydelige måleverdier og analyser gir deg klar innsikt, verdifull innsikt og konkrete forslag til produktivitetsfremmende tiltak. Det fungerer også som et utmerket beslutningsgrunnlag for å sikre at neste investering gjøres der den har størst effekt. De kontinuerlige målingene viser om innsatsen du gjør faktisk bærer frukter og om brukerne dine tar i bruk og bruker produktivitetsinvesteringene dine.

Azure Security

Med Azure Secure Score sammen med analyser fra Azure-teamet vårt graderer vi sikkerheten til Azure-abonnementet ditt. Ved å måle datapunkter i ditt miljø og sammenligne med «beste praksis», får din organisasjon en vurdering på sikkerhet i miljøet. Dette gir store kostnadsfordeler og sikrer standardisering av sikkerheten i Azure-abonnementet ditt.

Å opprettholde sikkerheten i en infrastruktur med egenkonfigurerte brannmurer, VPN-er, databaser, applikasjoner og tjenester krever tradisjonelt stor innsats. Ved å utnytte plattformens sentraliserte målepunkter reduseres innsatsen betydelig. Du får også gode dokumentasjons- og rapporteringsmuligheter som kan være til stor fordel når det gjelder å demonstrere god sikkerhet og etterlevelse av regelverk som GDPR og andre.

Les mer om våre andre relaterte tjenester

Det nye arbeidslivet krever et økende utvalg av enheter og apper for å opprettholde produktiviteten. Den økte bruken av mobile enheter, kombinert med den stadig mer sammenslåingen av den private og arbeidsrelaterte sfæren, gjør at din organisasjons informasjonsressurser eksponeres på helt nye måter.

Siden oppstarten har vi spesialisert oss på Microsofts skytjenester og hvordan tjenestene kan ta IT fra å være en støttefunksjon, til å bli en sentral rolle i forretningsutvikling. Vårt tydelige fokus og spesialisering har gitt oss viktig erfaring og spisskompetanse på feltet.

Med vår fastprisavtale slipper du å tenke på intern opplæring og videreutdanning av konsulenter, du får i stedet tilgang til vår samlede kompetanse med eksperter på hvert felt.

Vi vet at tapt data kan være svært kostbart. Dette kan gjelde både eksterne faktorer som virus og løsepengevare men også uheldige brukerfeil. Som Microsoft 365-bruker har du en innebygd "default backup" for å gjenopprette tapte eller slettede elementer innen en tidsbegrenset periode.

Hva passer deg og din organisasjon best?

Pris avhengig av antall brukere:

Tildele:

1-20 brukere

850 kr

(per måned)

21-100 brukere

1700 kr

(per måned)

100+ brukere

Forespørsler om tilbud

(Kontakt oss)
Liten
Middels
Stor

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe din bedrift med Microsoft 365 som en tjeneste? Ta kontakt så forteller vi deg mer!

Det siste om Microsoft 365 fra inspirasjonsportalen

Bestill maskinvare fra WeSafe for en smidigere IT-administrasjon.

Ved å bestille maskinvare fra oss får du tilgang til en rekke fordeler som gjør IT-håndteringen din smidigere, mer effektiv og kostnadseffektiv. Vi tilbyr en portal der du kan bestille fra et bredt spekter av produkter fra Sveriges største distributører. Dette gir deg muligheten til å...

Les mer

Migrering til nettskyen - hvordan nettskyen kan hjelpe virksomheten din

Nettskyen har blitt stadig mer populær blant bedrifter i ulike bransjer. Bedrifter som ønsker et konkurransefortrinn, har begynt å endre IT-infrastrukturen sin for å utnytte fordelene med nettskyen. Men selv om mange bedrifter bruker skybaserte tjenester, er det fortsatt vanlig at de ikke bruker skyen til å...

Les mer

Vi holder intranettet ditt i toppform

Et intranett er en flott plattform for å gjøre informasjon tilgjengelig og forbedre kommunikasjon og samarbeid. Det kan også bidra til å skape en følelse av tilhørighet på dagens hybride arbeidsplasser, der mange sier at de savner den daglige kontakten med kolleger og til og med føler seg...

Les mer
nyhetsbrev

Inspirasjon og kunnskap direkte til innboksen din

Meld deg på vårt månedlige inspirasjonsbrev som gir deg tips, innsikt og råd om nye måter å jobbe på, prosesser, sikkerhet knyttet til Microsoft 365, Azure og verktøy i Microsofts skyplattform.