WeSafes retningslinjer for personvern og personopplysninger

Vi beskytter personvernet ditt. Du skal kunne føle deg trygg når du overlater personopplysningene dine til oss.

Det er derfor vi har etablert denne politikken. Den er basert på gjeldende databeskyttelseslovgivning og tydeliggjør hvordan WeSafe jobber for å ivareta dine rettigheter og ditt personvern. Vi vil derfor at du tar deg tid til å lese følgende informasjon.

Formålet med denne policyen er at du skal vite hvordan vi behandler personopplysningene dine, hva vi bruker dem til, hvem som har lov til å bruke dem og under hvilke betingelser, samt hvilke rettigheter du har og hvordan du kan bruke dem.

Bakgrunn 

Vi behandler dine personopplysninger primært for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og gi deg en best mulig opplevelse av tjenestene våre. Vårt utgangspunkt er ikke å behandle mer personopplysninger enn det som er nødvendig for formål, og vi tilstreber alltid å bruke minst personvernsensitive data.

Vi trenger også dine personopplysninger for å gi deg god service, for eksempel når det gjelder markedsføring, oppfølging og informasjon. Vi kan også trenge din personlige informasjon for å overholde lover og utføre kunde- og markedsanalyser. Når du kontakter oss gjennom en av kommunikasjonskanalene vi bruker, brukes kontaktinformasjonen du oppgir til å håndtere din sak, håndtere den fortsatte kontakten med deg og for å forbedre tjenesten vår ved gjentakende kontakt.

Du har rett til å protestere mot at vi bruker personopplysninger til direkte markedsføring. Når vi samler inn personopplysninger om deg for første gang, vil du motta mer informasjon om dette og hvordan du kan motsette deg det. Hvis du besøker nettstedet vårt, godtar du informasjonskapsler for behandling av dataene dine.

Retningslinjer 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger når vi har et juridisk grunnlag. Vi behandler ikke personopplysninger annet enn når de er nødvendige for å oppfylle forpliktelser etter avtaler og lover. Her er eksempler på personopplysningene vi behandler:

 • Navn
 • Adresse
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Tittel
 • Brukernavn
 • Fotografier
 • Debetkortnummer, kredittkortnummer og annen bankrelatert informasjon
 • Informasjon som du har registrert frivillig og frivillig gir
 • Innhold som du publiserer selv, såkalt brukergenerert innhold
 • IP-adresser

Hvordan får vi tilgang til din personlige informasjon? 

Vi prøver så mye som mulig å innhente ditt samtykke før vi begynner å behandle dine personopplysninger. Godtar du behandling ved å akseptere våre generelle vilkår og betingelser? Når du godtar våre generelle vilkår, godtar du også at vi behandler personopplysningene dine.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vi vil da ikke lenger behandle dine personopplysninger eller samle inn nye, forutsatt at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtaler eller lover. Husk at tilbakekall av samtykke kan bety at vi ikke kan oppfylle de forpliktelsene vi har i forhold til deg. Les mer om dette i avsnittet "Dine rettigheter" nedenfor.

Vi får også tilgang til din personlige informasjon på følgende måter:

 • Informasjon som du gir oss direkte
 • Informasjon som registreres når du besøker nettsiden vår
 • Informasjon vi mottar fra offentlige registre
 • Informasjon som vi mottar når du ansetter en av våre ansatte
 • Informasjon vi får når du melder deg på våre kurs eller seminarer
 • Informasjon vi mottar når du melder deg på nyhetsbrev og andre utsendelser
 • Informasjon vi mottar når du svarer på spørreundersøkelser og spørreundersøkelser
 • Informasjon som vi får når du kontakter oss, søker jobb hos oss, besøker oss eller på annen måte kontakter oss

Hvilken informasjon gir vi deg? 

Når vi samler inn personopplysningene dine for første gang, vil vi informere deg om hvordan vi har innhentet personopplysningene, hva vi skal bruke dem til, hvilke rettigheter du har i henhold til personvernlovgivningen og hvordan du kan bruke dem. Du vil også bli informert om hvem som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger og hvordan du kan kontakte oss dersom du har spørsmål eller trenger å sende inn en forespørsel eller henvendelse angående dine personopplysninger og/eller rettigheter.

Behandles dine personopplysninger på en sikker måte? 

Vi utvikler rutiner og arbeidsmetoder for at dine personopplysninger skal håndteres på en sikker måte. Utgangspunktet er at kun ansatte og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre sine oppgaver skal ha tilgang til dem.

Ved sensitive personopplysninger har vi satt opp spesielle autorisasjonssjekker, som betyr høyere beskyttelse for dine personopplysninger. Våre sikkerhetssystemer er utviklet med ditt personvern i fokus og beskytter i aller høyeste grad mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for ditt personvern.

Vi har flere IT-sikkerhetspolicyer for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert.

Når avslører vi din personlige informasjon? 

Vårt utgangspunkt er ikke å utlevere dine personopplysninger til tredjepart dersom du ikke har samtykket til det eller dersom det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser etter avtalen eller loven. For å kunne levere noen av våre tjenester, er det noen ganger nødvendig at vi deler visse personopplysninger med andre selskaper. I tilfeller hvor vi utleverer personopplysninger til tredjeparter, etablerer vi konfidensialitetsavtaler og sørger for at personopplysningene behandles på en sikker måte. Leverandørene som WeSafe samarbeider med har tilsvarende forpliktelser vedrørende behandling av personopplysninger som de forpliktelsene vi har overfor deg som kunde. Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som er eksplisitt angitt i denne policyen.

Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?  

Så lenge det er et kundeforhold, lagrer WeSafe dine personopplysninger. Dette for å kunne oppfylle de forpliktelsene vi har overfor deg. Dataene lagres også når det er nødvendig for å oppnå formålene beskrevet i denne policyen. Når kundeforholdet avsluttes, slettes noe informasjon, andre anonymiseres og noe slettes. Dette gjøres innen rimelig tid etter at du slutter å være kunde hos WeSafe, med mindre gjeldende lovgivning tilsier noe annet. Hvor lenge personopplysningene dine lagres avhenger av formålet de ble samlet inn for og det juridiske grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine. Personopplysningene som er samlet inn for faktureringsformål lagres så lenge det er nødvendig for regnskapsformål. Personopplysninger kan også lagres dersom det foreligger en interesseavveining som tilsier at det er nødvendig og som er basert på andre økonomiske eller sikkerhetsmessige årsaker. I disse tilfellene er lagring begrenset og administrert ved hjelp av autorisasjonskontrollene spesifisert i denne policyen.

Dine rettigheter  

Siden denne policyen handler om hvordan dine personopplysninger behandles, vil vi også at du skal vite hvilke rettigheter du har. Du har rett til å be om et utdrag fra registeret over hvilke av dine personopplysninger vi behandler. Du har også rett til å få rettet personopplysningene dine dersom du mener at de er uriktige eller villedende på noen måte, og du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger inntil vi endrer dem. Du har «rett til å bli glemt» men sletting av personopplysninger kan ikke skje dersom det er i strid med gjeldende lovgivning eller dersom det er basert på en interesseavveining. Du har rett til å motsette deg behandlingen dersom du mener at interesseavveiningen er feil eller at det ikke er saklig grunn for behandlingen. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt eller sende inn en klage på behandlingen til Datatilsynet.

Ansvar og kontakt 

Wesafe IT er personopplysningsansvarlig, det vil si at vi er ansvarlige for hvordan personopplysningene dine behandles og at dine rettigheter er ivaretatt. Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller spørsmål om denne policyen, vennligst kontakt oss via dataskydd@wesafe.se eller via kontaktinformasjonen på vår nettside www.wesafe.se