Digitaliseringens fremgang krever ny kompetanse og nye samarbeid

IT spiller en sentral rolle i forretningsutvikling

IT har i lang tid vært sett på som en støttefunksjon og sidestilt med kostnader for drift av servere, administrasjon av klienter og vedlikehold av systemer. På ledernivå har diskusjonen handlet om IT-sjefen skal være en del av ledergruppen, hvor mye IT kan koste og hvilke systemer som må oppdateres i løpet av året. Med digitaliseringens fremgang (les mer i «Teknologirevolusjonen er større enn du tror, hele organisasjonen må handle nå» ), åpner det seg nye muligheter for at IT kan gå fra å være en støttefunksjon til å ta en sentral rolle i bedriftens virksomhet utvikling.

Digital transformasjon handler i stor grad om ren næringsutvikling og det er stor enighet blant forskere og næringsliv om at mer digital forståelse må inkluderes der beslutninger tas. Fremtidens virksomhet vil kreve tjenester i skyen og selskapene som ikke klarer å skape verdier ved hjelp av digital teknologi vil få det stadig tøffere i konkurransen. (Vi har skrevet mer om dette i "Hvor mye IT-gjeld har du råd til å bygge?" )

Steget fra kostnadspost til strategisk forretningsfunksjon krever ny kompetanse

Men for å kunne ta steget fra kostnadspost til strategisk forretningsfunksjon, står dagens IT-avdelinger overfor en rekke utfordringer. En viktig del er å sikre at du innehar den nødvendige kunnskapen og ferdighetene. I en undersøkelse fra Sungard AS svarer 700 IT-beslutningstakere i Sverige, USA, England, Frankrike og Irland hvordan de ser på digital utvikling og hva den betyr. Nær halvparten av de spurte anser seg ikke å følge med på den digitale utviklingen.

Det handler også om å endre og supplere kompetansen og profilen til IT-avdelingens ansatte. I følge samme studie fra Sungard mener drøyt 80 % av beslutningstakerne at de må rekruttere nye medarbeidere med riktig kompetanse for å muliggjøre digitalisering. De som best driver servere er sjelden de samme personene som de som er best egnet til å utvikle nye IT-løsninger med fokus på virksomheten.

Tradisjonelle IT-partnere henger etter i kjølvannet av digitaliseringen

En annen utfordring ligger i valget av IT-partner. Samtidig som dagens IT-ledere står overfor et revolusjonerende paradigmeskifte, hvor rett digital kapasitet er en forutsetning for suksess, fortsetter mange leverandører å fokusere på «IT bare må fungere». Eksisterende IT-systemer som støtter tradisjonelle metoder kan føles stabile og pålitelige på mange måter. Men de muliggjør sjelden innovasjonen og kreativiteten som IT-sjefen nå forventes å levere.

Vi hører i økende grad IT-ledere i fremoverlente bedrifter forklare at det ikke lenger er noen «IT-prosjekter». Nå er alt et «forretningsprosjekt» med fokus på å skape effektivitet eller realisere nye forretningsmuligheter. Når leverandøren anbefaler tradisjonelle IT-prosjekter, er det opplagt for kommunikasjonsproblemer.

Leverandøren som fortsatt fokuserer på drift av servere vil rett og slett ikke være det sterkeste kortet når det kommer til implementering av forretningsstøtteløsninger med fokus på forretningsfordeler og konkurranseevne. Når fremtidsrettede bedrifter ser etter likesinnede partnere for å vinne løpet, vil tradisjonelle IT-leverandører som ikke har fulgt med i endringen stå bak.

IT, en kjerneprosess med høy prioritet

Min tro er at morgendagens suksessrike selskaper vil ha én ting til felles. De vil alle se IT som en kjerneprosess med høy prioritet. Og de er de raskeste som vinner.

Disse selskapene vil ha løst ligningen om å omfordele tid og økonomi fra drift til innovasjon for å sikre at IT blir et avgjørende konkurransefortrinn. Diskusjonene skal ikke lenger handle om å redusere IT-kostnadene. Fokus vil i stedet være på å sikre en klar sammenheng mellom forretningsplanens visjon og IT-driftens mål for å sikre «rett IT-kostnad». Når IT-leder får mulighet til å styre IT-driften mot virksomhetens overordnede mål, legges forutsetningene til rette for å gå fra å være reaktiv til å være en proaktiv pådriver for virksomhetens innovasjonskraft.

Kontakt oss så forteller vi deg mer om hvordan WeSafe og Microsofts produkter kan åpne for nye muligheter for at din IT kan ta en sentral rolle i bedriftens forretningsutvikling.

Peter Fritzon
Peter Fritzon

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

040 - 626 75 02peterfritzon@wesafe.se

Inspirasjon og kunnskap direkte til innboksen din

Meld deg på vårt månedlige inspirasjonsbrev som gir deg tips, innsikt og råd om nye måter å jobbe på, prosesser og sikkerhet knyttet til Microsoft 365, Azure og ulike verktøy i Microsofts skyplattform.

Microsoft 365 Evergreen

Microsoft 365 Evergreen

Microsoft 365, en plattform under konstant utvikling!

Hvordan holder du Microsoft 365-miljøet ditt oppdatert, produktivt, men også sikkert, dvs. Evergreen?

Les mer

Gratis demo av Microsoft Viva - din nye medarbeiderplattform

Tenk deg å ha tilgang til bedriftens intranett direkte i Teams. Med Microsoft Viva er det mulig, Viva er plattformen hvor ansattes kommunikasjon, engasjement, trivsel og kunnskap står i sentrum.

Les mer og bestill

Interessert i andre bloggartikler fra WeSafe?

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å vokse i Microsoft 365? Ta kontakt så forteller vi deg mer!