Født i skyen

Teamet bak WeSafe hadde mange års erfaring med IT-drift i større selskaper og mente at det måtte store kostnader og ressurser til for å sette i gang ulike IT-prosjekter. Den tradisjonelle måten å jobbe med IT på fokuserte på leverandørens egne behov og forutsetninger – ikke kundens. Det ble grunnlaget for selskapet WeSafe: at rollen til IT-leverandører må endres ved å omfordele tid og økonomi, fra drift til innovasjon og økt forretningsverdi.

Vi snakker med WeSafes Peter Fritzon, Martin Liljenberg og Per Liljenberg, som forteller om utfordringene og fordelene det har betydd å være «født i skyen».

Hvordan opplevde du kostnadene ved tradisjonell IT og hvordan påvirket dette kundene?

Peter Fritzon, administrerende direktør i WeSafe

Da vi startet WeSafe så bildet veldig annerledes ut sammenlignet med i dag. IT var sjelden knyttet til andre deler av organisasjonen og fokus var heller ikke på funksjon og forretningsverdi. På den tiden sto teknologien i sentrum og prosjektene ble ofte drevet i sin helhet av IT-avdelingen. De teknologiske løsningene som leverandørene leverte til kundene var de samme, uavhengig av hvordan kundenes organisasjon så ut og hvilke behov de hadde. Fokuset havnet derfor langt unna forretningsverdier og ble i stedet et spørsmål om hygienefaktorer.

Vi ble ofte overrasket over at bedrifter ikke helt visste hvilke løsninger de hadde. Det var generelt akseptert at man egentlig ikke "skjønte" hva ulike fakturaer dreide seg om. For oss føltes det veldig rart at kunder betalte ganske store summer for noe de knapt visste hva det var.

Per Liljenberg, skyspesialist i WeSafe, er enig og fortsetter:

Tidligere har det ofte handlet om egenutviklede løsninger med mange spesialtilpasninger hvor feil beslutning kunne bli svært kostbar. Eller de valgte et system basert på hvilken IT-plattform som allerede ble brukt i virksomheten og hva som ble lett for IT å vedlikeholde på eksisterende servere. Ikke basert på hva virksomheten faktisk trengte. Dette har i stor grad vært på grunn av manglende kunnskap om teknologiens muligheter og i frykt for å ta feil avgjørelse har saken i stedet vært overlatt til IT-avdelingen.

På hvilken måte ønsket du som IT-leverandør å skille deg ut fra mengden?

Martin Liljenberg, teknologi- og utviklingssjef i WeSafe:

Tidligere har det vært fokus på drift, sikkerhet og nettverk – noe som i dag allerede er innebygd i de fleste store skytjenester. Vi så en mulighet i å styre slike funksjoner via stordrift og fokuserer i stedet vår rolle på å bistå med kunnskap og kompetanse for å tilføre verdi til forretningsutvikling. Ambisjonen vår var å tilby IT på en ny måte, som fokuserte på forretningsfordeler i stedet for teknologi. I første omgang ved å erstatte og utvikle grunnleggende funksjoner som tidligere var på kundens servere – e-post, fildeling og så videre – og flytte dem til skyen. Da vi flyttet basisfunksjonene kunne vi sette større fokus på utvikling og effektivisering av prosesser og flyter i virksomheten ved å tilby kundene migrering, fra egen serverløsning til skyplattform.

Per Liljenberg legger til:

Mange IT-leverandører har ikke vært tilstrekkelig konkurransedyktige. Tidligere kunne det for eksempel være nok for deg som lokal aktør å tilby hostingtjenester i ditt geografiske område, og kundene i området kom til deg. Derfor har man ikke vært tvunget til å fokusere like mye på kundens behov og forretningsfordeler som i mange andre bransjer.

Der så vi en mulighet til å skille oss fra mengden og derfor har det vært vårt fokus fra dag én. Både når det gjelder hvilke tjenester vi tilbyr og hvordan vi ønsker å levere dem. Vi la blant annet merke til at mange IT-leverandører ikke spesifiserte sine fakturaer mer enn ved å skrive for eksempel «konsulenttjenester». På denne måten kunne kunden umulig vite hva leverandøren de facto hadde gjort. Derfor valgte vi i stedet å være veldig tydelige i å spesifisere nøyaktig hva slags type arbeid vi hadde utført.

Hva har vært den store utfordringen under reisen?

Martin Liljenberg, igjen:

Den største hindringen i utgangspunktet var skepsisen vi ble møtt av fra kunder. De var på sin side påvirket av den etablerte industrien, som sa at skyen ikke var «sikker nok» og at det eneste som virkelig holdt tiltaket var tradisjonell IT – uten egentlig å kunne sikkerhetskopiere påstandene med noe konkret. Alle skyrelaterte tjenester ble fremstilt som mer eller mindre mistenkelige – med mindre det fantes funksjoner som stemte overens med det de etablerte leverandørene ønsket å selge; da gikk det ofte bra.

Vår holdning har imidlertid alltid vært at med endringstakten som skjer innen IT, kan man ikke investere i proprietær IT for generelle funksjoner på lang sikt. Dette vil hindre selskapets mulighet for utvikling. Egne løsninger vil aldri kunne holde tritt med utviklingen av de større skytjenestene.

Hva har vært fordelen med å være født i skyen som IT-leverandør?

Peter Fritzon konkluderer:

For oss har det fra starten vært enkelt å tilpasse oss ny teknologi fordi vi ikke har noe «gammelt» å ta hensyn til. Alt går tregere hvis virksomheten i mange år har fokusert på en spesifikk virksomhet og så plutselig må ta i bruk en ny. Det er absolutt mulig at vi hadde ekspandert raskere dersom vi i utgangspunktet hadde tilbudt en blanding av tradisjonelle løsninger og skytjenester. Men vi valgte å investere helhjertet i skyen og det har lønnet seg i det lange løp.

For tradisjonelle virksomheter vil det også være snakk om å investere i ansatte med ny kunnskap og kompetanse – noe som ikke alltid tas i mot med åpne armer av eksisterende personale. Ingen som jobber hos oss har et «eldre» syn på IT eller utdaterte kunnskaper og ferdigheter som du ønsker å holde deg til – den gamle måten å tenke på har aldri engang eksistert i vår virksomhet.

Finner vi nye løsninger og tjenester som vi tror vil komme kunden vår til gode, så er det vår misjon å tilby dem til våre kunder – uansett hvor upraktisk det måtte være. Ved å jobbe med den fremoverlente holdningen er det ikke bransjen som driver oss til endring, men vi som er med på å endre bransjen. Mange tradisjonelle IT-leverandører har mer eller mindre blitt tvunget til å levere skytjenester, mens for oss har dette vært selve opphavet til hvordan vi ønsker å jobbe.

Ta gjerne kontakt, så skal vi sammen sørge for at du ikke blir den som nøyer deg med at «IT bare fungerer», men blir en av suksessbedriftene som ser på IT som en kjerneprosess som skaper verdi ved hjelp av digitalt. teknologi. Kontakt oss!

Inspirasjon og kunnskap direkte til innboksen din

Meld deg på vårt månedlige inspirasjonsbrev som gir deg tips, innsikt og råd om nye måter å jobbe på, prosesser og sikkerhet knyttet til Microsoft 365, Azure og ulike verktøy i Microsofts skyplattform.

Microsoft 365 Evergreen

Microsoft 365 Evergreen

Microsoft 365, en plattform under konstant utvikling!

Hvordan holder du Microsoft 365-miljøet ditt oppdatert, produktivt, men også sikkert, dvs. Evergreen?

Les mer

Gratis demo av Microsoft Viva - din nye medarbeiderplattform

Tenk deg å ha tilgang til bedriftens intranett direkte i Teams. Med Microsoft Viva er det mulig, Viva er plattformen hvor ansattes kommunikasjon, engasjement, trivsel og kunnskap står i sentrum.

Les mer og bestill

Interessert i andre blogginnlegg om Microsofts skytjenester?

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å vokse med Microsofts skytjenester? Ta kontakt så forteller vi deg mer!