IT-trøbbel koster 44,1 milliarder – likevel ringer vi ikke support

Ifølge Fagforbundets undersøkelse av funksjonærers hverdag fra 2017, ser det ut til at 133,5 millioner arbeidstimer i privat næringsliv gikk tapt på grunn av IT-problemer året før. Arbeidstidskostnaden er på 44,1 milliarder svenske kroner. Årsaken er ofte at personalet kvier seg for å ansette kompetent IT-support og i stedet stoler på at selskapets interne IT-avdeling kan ordne alt. Så hvorfor er vi så redde for å kontakte våre eksterne støtteleverandører og hvorfor jobber vi ikke mer forebyggende med IT-problemer?

Bekymringer om kostnader fraråder å kontakte IT-støtte

Svaret på hvorfor så få velger å ta telefonen for å kontakte ekstern IT-støtte er det samme som i så mange andre forretningsrelaterte saker – penger. Mange fortsetter å jobbe med feilfungerende løsninger, eller velger en form for skygge-IT , fordi de er redde for at støtten blir for dyr da kostnadene ofte er i gang.

Eller i alle situasjoner vil man først prøve å løse problemet internt – til tross for at det til slutt fortsatt vil være slik at IT-støtten må trå til. Problemet med å håndtere saker internt er at man da må ha de personell- og kompetanseressursene som kreves. I tillegg må det bygges en fungerende arbeidsmåte rundt saksbehandling.

Du slipper tid og kostnader som dette medfører, som i stedet velger support fra en ekstern leverandør og på denne måten går mindre tid bort. I tillegg får du bredden i din leverandørs samlede kompetanse – noe svært få klarer internt. Det vil også være en mer fleksibel måte å håndtere midlertidige topper på; ved sykdom eller ferie. Du er rett og slett ikke like avhengig av et individ. Kostnadene for støtten kan også justeres ut fra rådende forhold og antall brukere – som kan vokse og avta i antall.

Proaktivt arbeid med din IT-støtte gjør at du unngår tilbakevendende problemer

Mye handler om proaktivitet – å jobbe for at problemene aldri en gang oppstår. En fastprismodell skaper insentiver for leverandøren for å sikre at færrest mulig feil oppstår. Hvis kostnadene pågår, er det lett å bare avhjelpe problemene midlertidig – og derfor har de en tendens til å gå igjen. For IT-støtteleverandøren din utgjør ikke dette noe problem, da de kan belastes per time. Å gå til bunns i problemet kan, med driftskostnader, bety at det brukes mye tid på å løse et problem som du som kunde ikke har tatt hensyn til kostnadsmessig. Har du en fastprisavtale er det i begges interesse at det skal skje minst mulig feil.

Vi i Wesafe synes du skal få god IT-støtte, til en fast pris. I samarbeid med oss gjør vi et stort forarbeid for å sikre miljøet og minimere risiko. Vi lager tilpasninger, bistår med administrasjon og gjør hensiktsmessige innstillinger i ditt miljø for å sikre at det oppstår minst mulig teknologiproblemer.

Vi tilbyr også rapporter som kartlegger saksbehandling. Der kan du se på hvilke områder det ofte oppstår problemer og vi kan, basert på disse dataene, foreslå forbedringer i miljøet. Vi sammenligner rapportene med den typiske Wesafe-kunden og ser dermed hvilke problemområder som avviker. Ved en eventuell innsats kan vi også ta ut oppfølgingsrapporter for å sikre at det virkelig har gitt resultater.

Endre dine ineffektive arbeidsmetoder med riktig IT-støtte

På mange måter handler god støtte om å informere om hvordan man unngår ineffektivitet gjennom endrede arbeidsmetoder som fortsatt gir samme funksjonalitet. For oss i Wesafe handler det mye om å hele tiden holde våre kunder orientert om hvilke nye tjenester som utvikles og hvilke muligheter de gir.

Vår fastprismodell inkluderer all IT-støtte for Microsoft-tjenester. Vi kan også tilby en ressurs på stedet i virksomheten din til bestemte tider, avhengig av behovet. Vil du vite mer om hva som er inkludert i vår fastprissupport? Følg linken her eller kontakt oss !

Peter Fritzon
Peter Fritzon

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

040 - 626 75 02peterfritzon@wesafe.se

Inspirasjon og kunnskap direkte til innboksen din

Meld deg på vårt månedlige inspirasjonsbrev som gir deg tips, innsikt og råd om nye måter å jobbe på, prosesser og sikkerhet knyttet til Microsoft 365, Azure og ulike verktøy i Microsofts skyplattform.

Microsoft 365 Evergreen

Microsoft 365 Evergreen

Microsoft 365, en plattform under konstant utvikling!

Hvordan holder du Microsoft 365-miljøet ditt oppdatert, produktivt, men også sikkert, dvs. Evergreen?

Les mer

Gratis demo av Microsoft Viva - din nye medarbeiderplattform

Tenk deg å ha tilgang til bedriftens intranett direkte i Teams. Med Microsoft Viva er det mulig, Viva er plattformen hvor ansattes kommunikasjon, engasjement, trivsel og kunnskap står i sentrum.

Les mer og bestill

Er du interessert i andre bloggartikler om Modern Workplace?

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe din bedrift med IT-støtte? Ta kontakt så forteller vi deg mer!