Opplæring

Tilpass Microsoft 365 i henhold til GDPR

Microsoft 365 har innebygd beskyttelse og innebygde funksjoner som hjelper deg med å oppfylle kravene i databeskyttelsesforordningen. I praksis betyr dette at vi må konfigurere og overvåke vårt Microsoft 365-miljø i henhold til retningslinjene i databeskyttelsesforordningen.

For å hjelpe oss har Microsoft blant annet introdusert et sikkerhets- og compliancesenter hvor disse innstillingene kan gjøres.

På dette kurset går vi gjennom de ulike mulighetene i sikkerhets- og compliancesenteret og veileder deg gjennom hvilke innstillinger du må gjøre for å overholde personvernforordningen.

Innhold

  • Varsler – Konfigurer varsler og varsler i tråd med GDPR
  • Klassifikasjoner - Klassifiser personopplysninger (og andre data) for overholdelse og kontroll
  • Beskyttelse mot tap av data – Innstillinger og begrensninger for mobilenheter
  • Trusselhåndtering – Sjekk e-postflyter. Hva du skal sende og beskytte mot skadelig programvare
  • Søk og hent data på forespørsel
  • Overvåk sikkerhet og samsvar

 

Stedsalternativer : WeSafes lokaler, Murmansgatan 120 i Malmö, over Teams eller på stedet hos deg!

Registrering Utdanning

Tilpass Microsoft 365 i henhold til GDPR

Pris: 15.000 kr

Denne opplæringen er på forespørsel. Fyll inn din e-postadresse så kontakter vi deg for en avtale.