Verksted

Azure Discovery

På et «Oppdagelsesverksted» ønsker vi å finne ut hvilke fordeler din organisasjon kan dra nytte av ved å bruke Microsoft Azure.

For å kunne gjennomføre en workshop kreves det planlegging både før og etter workshop. Selve planleggingsfasen før en migrering består av fire deler, disse er beskrevet nedenfor:

Del 1. Presentasjon og nåsituasjonsanalyse:

 • Hva er Azure og hva er kundeverdi?
 • Sikkerhet og samsvar
 • Hvordan beregner du TCO og ROI?
 • Hvilke belastninger passer til å begynne med?
 • Forbindelser og avhengigheter
 • Behovsanalyse, kort og lang sikt
 • Hvor begynner vi og hva er neste steg?

Del 2. Delrapport:

 • Rapport i henhold til dagens situasjonsanalyse leveres
 • Møte for gjennomgang av rapport

Del 3. Workshop s

 • Arkitektur, må alle laster legges som virtuelle maskiner?
 • Løfte eksisterende struktur rett av eller sette opp et nytt miljø?
 • Overvåking av ressursbruk
 • Kostnadsberegninger
 • Sikkerhetsklassifisering, sikkerhetskopiering og tilgjengelighetskrav

Del 4. Rapport

 • Fullstendig sluttrapport
 • Møte for gjennomgang av rapport
 • Forslag til neste trinn

Vi hjelper deg med å finne ut hvordan du best kan dra nytte av kraften til Microsoft Azure og gir spesialisthjelp hele veien fra planlegging til distribusjon.

 

Pris: fra 10 000 SEK

Azure Discovery

Azure Discovery

Finn ut hvordan du får mest mulig ut av kraften til Microsoft Azure med spesialistene våre som er med deg hele veien fra planlegging til distribusjon

Kontakt oss for å bestille!