Verksted

Overhold GDPR med Microsofts skytjenester

Microsofts skytjenester gir deg plattformen og mulighetene til å administrere de fire nøkkelområdene i GDPR, oppdage, administrere, beskytte og rapportere. WeSafe hjelper deg med råd, konfigurasjon og innstillinger, for å dra nytte av de kraftige løsningene Microsoft tilbyr for å styrke datasikkerheten og effektivisere reisen din for å overholde GDPR.

Hvem er workshopen rettet mot?

Til dere som er kjent med GDPR og har grunnleggende innsikt og forståelse for regelverket og dets betydning. Du bruker eller ønsker å begynne å bruke Microsofts skytjenester.

Hva kan du forvente?

WeSafe hjelper deg med å evaluere organisasjonens GDPR-modenhet når det gjelder personell, prosesser og teknologi. Du vil motta en omfattende rapport som beskriver din organisasjons GDPR-modenhet og adresserer svakheter i den nåværende situasjonen. Du vil også få veiledning med konkrete anbefalinger om løsninger, innstillinger, verktøy og konsepter for å styrke fremhevede svakheter og øke din GDPR-modenhet. Rapporten fungerer som din handlingsplan for at organisasjonen skal overholde GDPR og du velger selv hvilke deler du vil jobbe med og hvilke deler du ønsker hjelp til.

Hvorfor GDPR Workshop med WeSafe?

  • Evaluering av GDPR-modenhet når det gjelder personell, prosesser og teknologi
  • Omfattende rapport med konkrete anbefalinger, løsninger og veiledning
  • Økt forståelse, som gir velbegrunnede beslutninger og riktige prioriteringer
  • Effektivisering gjennom forbedrede arbeidsflyter

 

Pris: 29 000 kr

GDPR-verksted

Overhold GDPR med Microsofts skytjenester

Styrk datasikkerheten din og effektiviser reisen din for å overholde GDPR med de kraftige løsningene som tilbys av Microsofts skytjenester

Kontakt oss for å bestille!