Microsoft 365 Evergreen

De siste årene har vår måte å jobbe på endret seg fundamentalt. Vi må kunne utføre arbeidet vårt når som helst og hvor det trengs. Microsoft 365 har blitt mer eller mindre en standard for å leve opp til kravene. En ny utfordring har vært å administrere plattformen, som er i stadig utvikling.

Les mer