WeSafes retningslinjer for personvern og personopplysninger

Vi bryr oss om personvernet ditt. Du skal kunne føle deg trygg når du overlater personopplysningene dine til oss.

Det er derfor vi har etablert denne politikken. Den er basert på gjeldende databeskyttelseslovgivning og klargjør hvordan WeSafe jobber for å beskytte dine rettigheter og personvern. Vi ønsker derfor at du tar deg tid til å lese gjennom følgende informasjon. Formålet med denne policyen er å fortelle deg hvordan vi behandler personopplysningene dine, hva vi bruker dem til, hvem som får tilgang til dem og under hvilke betingelser, og hvilke rettigheter du har og hvordan du kan bruke dem.

Bakgrunn

Vi behandler dine personopplysninger primært for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og gi deg en best mulig opplevelse av tjenestene våre. Vårt utgangspunkt er ikke å behandle mer personopplysninger enn det som er nødvendig for formål, og vi bestreber oss alltid på å bruke minst personvernsensitive data.

Vi trenger også dine personopplysninger for å gi deg god service, for eksempel når det gjelder markedsføring, oppfølging og informasjon. Vi kan også trenge dine personopplysninger for å overholde lover og utføre kunde- og markedsanalyser. Når du kontakter oss gjennom en av kommunikasjonskanalene vi bruker, brukes kontaktinformasjonen du oppgir til å administrere saken din, administrere den fortsatte kontakten med deg og for å forbedre tjenesten vår ved gjentakende kontakt.

Du har rett til å protestere mot at vi bruker personopplysninger til direkte markedsføringsformål. Når vi samler inn personopplysninger om deg for første gang, vil du motta mer informasjon om dette og hvordan du kan motsette deg det. Hvis du besøker nettstedet vårt, godtar du informasjonskapsler for behandling av dataene dine.

Retningslinjer

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger når vi har et juridisk grunnlag. Vi behandler ikke personopplysninger med mindre det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser etter lov og kontrakt. Her er eksempler på personopplysningene vi behandler:

- Navn

- Adresse

- E-post

- Telefonnummer

- Tittel

- Brukernavn

- Fotografier

- Debetkortnumre, kredittkortnumre og annen bankrelatert informasjon

- Data du har registrert på egenhånd og frivillig oppgir

Innhold som du publiserer selv, såkalt brukergenerert innhold

- IP-adresser

Hvordan får vi tilgang til dine personopplysninger?

Vi prøver så langt det er mulig å innhente ditt samtykke før vi begynner å behandle dine personopplysninger. Godtar du behandling ved å godta våre vilkår og betingelser? Når du godtar våre vilkår og betingelser, godtar du også at vi behandler dine personopplysninger.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Vi vil ikke lenger behandle dine personopplysninger eller samle inn nye, forutsatt at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov.

Husk at tilbakekall av samtykke kan bety at vi ikke klarer å oppfylle de forpliktelsene vi har i forhold til deg. Les mer om dette i avsnittet "Dine rettigheter" nedenfor.

Vi får også tilgang til dine personopplysninger på følgende måter:

– Informasjon du gir oss direkte

- Informasjon registrert når du besøker nettstedet vårt

– Data vi får fra offentlige registre

– Informasjon vi får når du ansetter en av våre ansatte

– Informasjon vi får når du melder deg på våre kurs eller seminarer

– Informasjon vi får når du melder deg på nyhetsbrev og andre utsendelser

– Informasjon vi mottar når du svarer på spørreskjemaer og undersøkelser

– Informasjon vi får når du kontakter oss, søker jobb hos oss, besøker oss eller på annen måte kontakter oss

Hvilken informasjon gir vi deg?

Når vi samler inn personopplysningene dine for første gang, vil vi informere deg om hvordan vi har innhentet personopplysningene, hva vi skal bruke dem til, hvilke rettigheter du har i henhold til personvernlovgivningen og hvordan du kan dra nytte av dem. Du vil også bli informert om hvem som er ansvarlig for personopplysningsbehandlingen og hvordan du kan kontakte oss dersom du har spørsmål eller trenger å sende inn en forespørsel eller forespørsel angående dine personopplysninger og/eller rettigheter.

Behandles dine personopplysninger på en sikker måte?

Vi utvikler prosedyrer og arbeidsmetoder for å sikre at dine personopplysninger håndteres trygt. Utgangspunktet er at kun ansatte og andre personer i organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre sine oppgaver skal ha tilgang til dem.

Når det gjelder sensitive personopplysninger, har vi satt opp spesielle tilgangskontroller, som betyr større beskyttelse av dine personopplysninger. Våre sikkerhetssystemer er utviklet med ditt personvern i fokus og beskytter i stor grad mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan utgjøre en risiko for personvernet ditt.

Vi har flere IT-sikkerhetspolicyer for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert.

Når avslører vi dine personopplysninger?

Vårt utgangspunkt er ikke å utlevere dine personopplysninger til tredjeparter med mindre du har samtykket til det eller hvis det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kontrakt eller lov. For å kunne levere noen av våre tjenester, er det noen ganger nødvendig at vi deler visse personopplysninger med andre selskaper. I tilfeller hvor vi utleverer personopplysninger til tredjeparter, utarbeider vi konfidensialitetsavtaler og sørger for at personopplysningene behandles på en sikker måte. Leverandørene som WeSafe samarbeider med har tilsvarende forpliktelser vedrørende behandling av personopplysninger som de bindingene vi har mot deg som kunde. Vi overfører ikke personopplysninger i andre tilfeller enn de som er uttrykkelig angitt i denne policyen.

Hvor lenge lagrer vi dataene dine?

Så lenge det er et kundeforhold, lagrer WeSafe dine personopplysninger. Dette for å kunne oppfylle de forpliktelsene vi har overfor deg. Dataene lagres også når det er nødvendig for å oppnå formålene beskrevet i denne policyen. Når kundeforholdet avsluttes, slettes noen data, andre anonymiseres, og noen slettes. Dette gjøres innen rimelig tid etter at du slutter som kunde hos WeSafe med mindre gjeldende lovgivning sier noe annet. Hvor lenge personopplysningene dine lagres avhenger av formålet de er samlet inn for og hvilket rettslig grunnlag det er for behandling av personopplysningene dine. Personopplysningene som samles inn for faktureringsformål lagres så lenge det er nødvendig for regnskapsformål. Personopplysningene kan også lagres dersom det er en interesseavveining som sier det er nødvendig og er basert på andre økonomiske eller sikkerhetsmessige årsaker. I disse tilfellene er lagring begrenset og administrert ved hjelp av tillatelseskontrollene angitt i denne policyen.

Dine rettigheter

Siden denne policyen handler om hvordan dine personopplysninger behandles, vil vi også at du skal vite hvilke rettigheter du har. Du har rett til å be om et registerutdrag av hvilke av dine personopplysninger vi behandler. Du har også rett til å få rettet personopplysningene dine dersom du mener at de er feil eller villedende på noen måte, og du har rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger inntil vi endrer dem. Du har «rett til å bli glemt» men sletting av personopplysninger kan ikke skje dersom det er i strid med gjeldende lovgivning eller dersom det er basert på en interesseavveining. Du har rett til å protestere mot behandlingen dersom du mener at interesseavveiningen er feil eller at det ikke er legitime grunner for behandlingen. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt eller sende inn en klage angående behandlingen til det svenske datatilsynet.

Ansvar og kontakt

Wesafe IT er behandlingsansvarlig, noe som betyr at vi er ansvarlige for hvordan dine personopplysninger behandles og at dine rettigheter utøves. Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller spørsmål angående denne policyen, vennligst kontakt oss via dataskydd@wesafe.se eller via kontaktdetaljene på vår nettside wesafe.se