Workshop

Azure för utvecklare

De flesta ISVer och SaaS leverantörer är intresserade av att förbättra och effektivisera sina applikationer och affärsmodeller med publika molntjänster – men behöver hjälp i processen!

Azure-analys för ISVer och Saas leverantörer

Vi utför en workshop tillsammans med er där där vi tar reda på mer om era applikationer med syfte att översätta era behov till rätt lösningar inom Microsoft Azure. Vi sammanställer resultatet i en rapport. Målet är att ge er ett bra beslutsunderlag på om Azure är rätt plattform för er.

Rapporten visar hur just er organisation med hjälp av Azure och WeSafe kan:

 • Öka er lönsamhet
 • Förkorta er “time to market“
 • Efterleva regulatoriska krav såsom GDPR
 • Effektivisera driften
 • Leverera snabbare
 • Få kontroll över era kostnader
 • Dra nytta av nya tjänster såsom AI och IoT
 • I realtid och på riktigt betala för det ni använder
 • Nå obegränsad skalbarhet
 • Arbeta med DevOps

Efter genomförd Azureanalys erbjuder WeSafe:

 • Migreringsplan och migrering
 • Lösningsdesign
 • Kostnadsoptimering
 • Rapporter
 • Fakturering i efterskott utan påslag
 • Drifttjänster
 • Övervakning
 • SLA
 • Support och konsulttjänster
 • Säkerhet och efterlevnad

Kostnadsfri Azure analys för utvecklare

Azure för utvecklare

Vi tar reda på mer om era applikationer med syfte att översätta era behov till rätt lösningar inom Microsoft Azure

Kontakta oss för att boka in en kostnadsfri Azure-analys!