Workshop

IT-Säkerhet

Microsofts molntjänster ger dig plattformen och förutsättningarna att hantera din säkerhet. Genom de inbyggda funktionerna kan organisationer få kontroll över den data som kommer in och ut ur deras IT-miljö. Då hoten ständigt ökar och GDPR ställer högre krav än någonsin på att företagsdata hålls säker vill vi hjälpa er att ta de nödvändiga steg som behövs för att nå ert mål om en säker IT-miljö.

Vad kan du förvänta dig?

WeSafe utvärderar er säkerhet och hjälper er att nå ett mål som anpassat till just er organisations användning och behov. Detta inkluderar personal, processer och den teknik ni använder. Vi säkerställer även att ni förhåller er till de stränga krav som GDPR ställer.

Efter workshopen kommer ni att vara mer insatta i ert säkerhetstänk. Ni kommer få en bättre insikt i vilka möjligheter ni har för att höja er säkerhet och även känna er mer trygga i ert användande. Ni kommer dessutom att få ta del av en rapport där vi presenterar både kortsiktiga rekommendationer för att åtgärda kritiska säkerhetsbrister men också långsiktiga mål att uppfylla.

Varför WeSafe Workshop om säkerhet?

  • Utvärdering av er organisations säkerhet
  • Säkerställa att kraven för GDPR uppfylls
  • Omfattande rapport med konkreta rekommendationer, lösningar och vägledning
  • En chans att reagera proaktivt istället för reaktivt

Detta ingår:

  • Workshop (3 h)
  • Utvärderingsrapport med en nuläges- och behovsanalys av er IT-säkerhet
  • Gemensam genomgång av rapporten med tydliga rekommendationer för ert nästa steg

 

Pris: 12 000kr

 

IT-Säkerhet

IT-Säkerhet

Få bättre insikt i vilka möjligheter ni som organisation har för att höja er säkerhet och öka tryggheten i ert användande

Kontakta oss för beställning!