Webinar: Öka din IT-säkerhet med Microsoft 365 och Secure score - Del 2

Missade du del 1? Ingen fara den finns inspelad här!

De säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga för företag med Office och Microsoft 365 är fantastiska, men få känner till dess potential. Därför har vi tagit fram detta kostnadsfria Webinar.

Använder ni Office eller Microsoft 365? Har du själv eller dina kollegor anpassat säkerheten efter era förutsättningar och miljö? Många förutsätter att säkerheten i Microsoft365 sköter sig sjäv – vilket bara är delvis sant. Du kan med enkla medel och full mätbarhet höja din säkerhet med inbyggd funktionalitet.

Under ca 45 minuter berättar vi om de verktyg du har tillgång till för att uppnå den säkerhetsnivå din organisation eftersträvar. Detta kommer genomföras på ett enkelt språk och ta upp allt från ”low hanging fruit” till säkerhetskonfigurationer som som kräver lite mer. Allt handlar om vilken nivå din organisation eftersträvar, vilket blir enklare att definiera när du förstår vilka hot som finns och möjligheter Office och Microsoft 365 ger.


I den andra och avslutande delen  får du konkreta tips från WeSafe kring:

  • Skydd mot dataförlust
  • Hantering av säkerhetshot
  • GDPR Toolbox
  • Sökning och undersökning
  • Aviseringar
  • Behörigheter

Vem: Gustav Rolf som genomför detta Webinar arbetar som IT-säkerhetsexpert på WeSafe.

Image