Microsoft Power Platform

WeSafe tillsammans med Power Platform hjälper organisationer att förenkla, effektivisera, analysera och automatisera processer.

Microsoft Power Platform

För oss är det tydligt att företag idag måste våga ta klivet in i effektiviseringens och automatiseringens värld för att förbli konkurrenskraftiga. Med hjälp av plattformen blir det möjligt för organisationer att snabbt anpassa sig och förbli relevanta för sina kunder och fortsätta upplevas som en attraktiv arbetsgivare, vilket är viktigt när förändringstakten i omvärlden hela tiden ökar.  

I alla organisationer finns behov av att utveckla processer och arbetssätt. Pressen på IT blir ofta hög för att kunna stötta verksamheten i den utveckling de behöver. Att jobba med Microsoft Power Platform blir ett sätt att accelerera digitaliseringen genom att ta bort många av de hinder som tidigare funnits för systemutveckling. Den minskade startsträckan och möjligheten att betydligt snabbare kunna leverera ny funktionalitet skapar nya möjligheter både för IT och verksamheten. Det här ger IT bättre möjligheter att samverka med verksamheten och sätta sig in i verksamhetens behov. 

Vill du veta mer om Power Platform?

Läs mer om våra andra relaterade tjänster

Det nya arbetslivet kräver ett allt större utbud av enheter och appar för att upprätthålla produktiviteten. Den ökade användning av mobila enheter i kombination med att den privata och arbetsrelaterade sfären alltmer smälter samman, innebär att din organisations informationstillgångar exponeras på helt nya sätt.

Med Azure som tjänst tar vi, på ett kostnadseffektivt sätt, hand om driften av din Azure miljö för att optimera din användning. Med standardiserade inställningar och processer säkerställer vi effektivitet, kontroll och säkerhet i din miljö.

Vi har sedan starten specialiserat oss på Microsofts molntjänster och hur tjänsterna kan ta IT från att vara stödfunktion, till att bli en central roll i affärsutvecklingen. Vår tydliga fokusering och specialisering har gett oss viktiga erfarenheter och spetskompetens på området.

Med vårt fastprisavtal behöver du inte tänka på intern utbildning och fortbildning av konsulter, du får istället tillgång till vår samlade kompetens med experter inom varje fält.

I vår kund- och utbildningsportal hittar du som har dina licenser hos WeSafe guider och utbildningar, men också mängder av appar, mallar, flöden och resurser. Allting är fritt fram att ladda ner och börja använda i din verksamhet.

Är du intresserad av att veta mer om Power Platform?

Mer om Power Platform från inspirationsportalen

Microsoft 365

Anpassat processtöd i Microsoft 365

Behöver du automatisera, digitalisera och effektivisera processer i din organisation? Då är du långt ifrån ensam. Men innan du tar in en konsultfirma som utvecklar en app åt dig, ta reda på om det kan…

Läs mer
Modern arbetsplats

Enklare än du tror att förenkla ditt arbete med egna appar

Microsoft Power Platform handlar som namnet antyder om makt. Det vill säga närmare bestämt om att du som vanlig användare kan ta makten över dina IT-verktyg. Plattformen innehåller bland annat Power Apps och Power Automate….

Läs mer
Microsoft 365

Utveckla och automatisera med Microsoft Power Platform

Med Microsoft 365 och Power Platform kan du automatisera, effektivisera och standardisera processer. Målet med vårt webinar är att ni ska få inblick och grundläggande förståelse för möjligheterna som finns med Microsoft Power Platform.

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer, säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och verktyg i Microsofts molnplattform.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag att utvecklas med Power Platform? Hör av dig så berättar vi mer!