Styrdokumentet du behöver för ett framgångsrikt beslutsstöd i din organisation

Med ett ramverk identifieras, analyseras och etableras förutsättningarna för ett 
riktigt bra införande samt förvaltning och förädling av Power BI – allt sammanfattat i ett dokument.

Kontakta oss för mer information

“WeSafe har hjälpt oss att ta fram ett Ramverk gällande arbetet med Power BI och tillhörande processer för att säkerställa så stor verksamhetsnytta som möjligt. Ramverket ger oss möjligheten att arbeta strukturerat, minska ledtiden och gör att vi inte blir individberoende i våra utvecklingsinitiativ med Power BI.”Peo Jansson, IT-Arkitekt/BI, Öresund