Så blev affärskritiska system driftsäkrare i molnet

WeSafe Kundcase

Julius Biljettservice säljer biljetter till evenemang i Sverige och Danmark och erbjuder kundservice, ordermottagning på telefon, internetbokning och överdiskförsäljning via försäljningsombud. Att upprätthålla driftsäkerhet i biljettförsäljningssystemen är affärskritiskt och Andreas Lundgren som är IT-ansvarig såg en utmaning i de lokala servrarna som kunde gå ner vid t.ex. strömavbrott.

Driftsäkerhet i fokus

Andreas Lundgren har arbetat på Julius Biljettservice sedan 2016 och är utbildad nätverks- och säkerhetstekniker. Han insåg relativt snabbt efter att han påbörjat sin anställning i företaget att vissa förändringar borde införas att för att upprätthålla driftsäkerheten i biljettförsäljningssystemen. Han berättar:

– Vid den tiden hade vi servrar med äldre hårdvara placerade i våra egna lokaler. Vid åtminstone ett par tillfällen inträffade strömavbrott, och i en tid då våra kunder räknar med ständig tillgänglighet till våra tjänster är det inte hållbart att våra system ligger nere för att strömmen går i fastigheten.

Andreas började därför fundera på alternativa lösningar – både hostade lösningar i Sverige och molnbaserade lösningar från de större bolagen. Han framhåller att allt är till syvende och sist en fråga om kapacitet, driftsäkerhet och utvecklingsmöjligheter – sajter som hostas långt bort kan vara 10 gånger snabbare än siter som hostas 100 meter ifrån dig.

Framtidssäkrad lösning i molnet

I och med att de större molntjänstleverantörerna ofta är mycket stabila verksamheter framstod de som mer framtidssäkra än de mindre, lokala hostingalternativen som över tid kan bli uppköpta. Därför fattades beslut om att man skulle sluta använda de egna servrarna och istället börja använda molntjänster i Microsofts Azure-plattform, som Andreas dessutom sedan tidigare hade erfarenhet av. I samband med detta blev han spontant kontaktad av WeSafe IT:

– Jag kände till dem sedan tidigare i och med att de hade annonserat en tjänst som jag sökte innan jag började på Julius Biljettservice. Jag hade ett gott intryck av dem från mina intervjuer och dessutom fick jag ett så pass bra bemötande av säljaren som ringde att de snabbt blev ett av våra högst prioriterade alternativ som leverantör. Givetvis förde vi även en dialog med andra, men vår samlade bedömning var ändå att WeSafe gav det bästa och mest förtroendeingivande intrycket.

Dela detta


Image

Nära samarbete och kunnig support

Idag hostas två av Julius Biljettservice servrar i Azure av WeSafe IT och i det ”Microsoft-paket” man valde ingår även företagets alla Office 365-licenser. De två servarna ger drift åt biljettsystemet, hemsidan och ett rapportverktyg där arrangörer kan kontrollera försäljningssiffror. Andreas betonar att samarbetet präglas av god service och kunnig support – något som han inte tror hade kunnat levereras i lika hög grad om företaget hade valt Microsoft som direktleverantör:

– Även om det innebär ett ”mellanled” så blir samarbetet bättre. WeSafe sitter på en mer övergripande kunskap om hela funktionen eftersom de arbetar i Microsofts tjänster på en daglig basis. Jag jobbar med tjänsterna ibland – när det behövs. Microsoft å sin sida ger ju support i hela världen vilket innebär att ett ärende hos dem kan innebära att du får tala med support från exempelvis Indien. Det kan uppstå språkförbistringar och vårt ärende kanske inte prioriteras så högt trots att det är väldigt akut för oss. Den lokala förankringen innebär att vi får ett betydligt närmare samarbete och relation med WeSafe IT, som dessutom känner till vår verksamhet väl.

Bättre driftsäkerhet, mer kontroll och möjligheten att kunna vara ledig – på riktigt

Julius Biljettservices huvudsakliga uppgift är att sälja biljetter, något som inte är möjligt utan fungerande försäljningsverktyg. De system som används av företagets kunder är med andra ord helt affärskritiska. Sedan flytten till Azure upplever Andreas förbättrad driftsäkerhet samt utökad kontroll och tillgänglighet genom den portal från vilken man kan styra infrastrukturen:

– Om en server hänger sig och måste startas om behövde vi tidigare manuellt starta om den. I Microsofts miljö kan du gå in och starta om den via portalen. Det finns även utlovade SLA:er med Microsoft Azure – något som du aldrig får om du själv driftar servrarna.

En annan positiv skillnad Andreas upplever –som för de flesta kan tyckas självklart, men som för en IT-ansvarig inte alltid är givet – är möjligheten att kunna vara ledig:

– Jag hade en treveckorssemester bara för någon månad sedan och kunde då fråga WeSafe IT om de hade möjlighet att hålla koll på vissa av de problem som vi ofta erfar. På detta sätt visste jag att det fanns kunnig personal som höll ett öga på lösningen medan jag var borta. Det innebar att jag kunde koppla av på ett helt annat sätt än vad jag hade kunnat annars, avlutar Andreas.


Är du nyfiken på hur vi på WeSafe IT kan hjälpa dig med mer driftsäkra lösningar och hosting via Microsoft Azure? Ta kontakt med oss så kan vi diskutera dina utmaningar, förutsättningar och mål.


Till Julius Biljettservices Hemsida
Kontakta oss för mer information