Teknikrevolutionen är större än du tror, hela er organisation måste agera nu

Martin Liljenberg Blogg, Modern arbetsplats, Molninfrastruktur

WeSafe var som en av få inbjudna svenska partners på plats när Microsoft Cloud and Hosting summit 2017 i Seattle gick av stapeln. Det var verkligen inspirerande att få ta del av strategin och föreläsningarna kring Microsoft Azure och Office 365. Det stärkte vår tro på att de satsningar vi gör för våra kunders räkning, ligger helt rätt i tiden. En digital revolution pågår och det är viktigt för organisationer och företag att planera för detta och ta med i tillväxtplan och andra företagsstrategier. Utan en digital strategi, kommer tillväxten och vinsten utan tvekan att bli lägre än vad som är möjligt och på sikt så är jag övertygat om att båda hotas.

Vad innebär det konkret och varför är det relevant för er organisation?

Framtidens verktyg och applikationer kommer att utvecklas med molnet som bas. Traditionell IT kommer ha väldigt liten plats i denna utveckling. Det ni som organisation måste förbereda er för är att nyttja dessa tjänster, att i första skedet migrera och anpassa, för att i nästa skede säkerställa att er personal och organisation faktiskt använder tjänsterna, så att värdet av dem maximeras. Ni måste också säkerställa att ni kontinuerligt förbereder er för kommande funktioner, utvärderar och implementerar de tjänster som ger bäst värde och konkurrenskraft för er organisation.

Vad behöver ni göra?

Först och främst så behöver er organisation säkerställa att en migreringsplan kommer på plats, hur byter vi ut traditionella system och traditionell drift så vi framtidssäkrar våra digitala verktyg?
För att säkerställa konkurrenskraftig drift och underhåll av servar och applikationer så är Microsoft Azure ett utmärkt alternativ.

Än viktigare för er som organisation är att ni väljer en partner och en leverantör som inte fokuserar på IT och teknik utan på funktion och nytta. Den gamla tidens IT-leverantör som är duktiga på tekniken finns det många av och givetvis måste stora delar teknikkunnande också finnas hos er leverantör, men de stora utmaningarna och vinsterna ligger inte längre i att lösa tekniska problem.

Tekniken kommer i mångt och mycket redan vara omhändertagen av molnplattformen som ni väljer. Det ni som organisation måste säkerställa är att ni använder den rätt och maximerar nyttan. Då krävs det partners som lever och andas produkt och funktion och inte teknik. Om man som organisation använder exempelvis Office 365 endast för e-post och hyra officepaket, så går man miste om oerhört mycket.

Revolutionen handlar i mångt och mycket om den snabba utvecklingen och utrullningen av tjänster som molnplattformar erbjuder. Microsoft kan numera leverera exempelvis produkt för projektplanering (Microsoft Planner) till miljontals användare samtidigt som inga installationer krävs. Som användare av Office 365 så får er organisation tillgång till tjänsten direkt, utmaningen är nu hur ni bäst utvärderar om den är relevant för er organisation och hur säkerställer ni att ni faktiskt fångar upp och utvärderar att den är tillgänglig och ifall den kan addera värde till er organisation.

Det kräver sin partner

Alla organisationer behöver ta del och utvecklas kring denna revolution. Ni behöver välja en tjänsteleverantör som är specialiserad på dessa tjänster, som använder dem själva, som kontinuerligt utvärderar ger återkoppling till er organisation vilka tjänster som är relevanta för er, som levererar fortbildning och utbildning. Det krävs både bred produktkunskap samt djup företagsspecifik insikt, branschspecifik kunskap blir också fundamentalt.

Ett exempel är support. Traditionell support byts i mångt och mycket ut, när tekniken till stor del sköts av molnleverantören så blir er partners roll mer rådgivande kring funktioner. Inte längre bara med fokus på att svara på frågor och lösa problem, en bra leverantör behöver också svara och guida er kring på vilket sätt en uppgift utförs optimalt och på så sätt säkras det att ni som organisationen arbetar effektivt.

Det gäller dig, det gäller alla

Att köpa in hårdvara, installera på lokala servar och köpa versionsprogramvara är något som kommer förpassas till dåtid. Idag är IT en möjlighet för alla organisationer men det gäller att veta hur man tar tillvara på de möjligheterna som öppnar sig med den digitala revolutionen.

Vi träffar ofta företag som tror att de bara behöver datorer som kör Office, några applikationer, fildelning, och e-post, det är en missuppfattning att detta är summan av vad organisationen behöver. Med en traditionell partner som är inställd bara på infrastruktur så är det vad man tror IT är.

Välkommen till framtiden som är här!

Möjligheterna och vinsterna är oerhört stora. Efter man har tagit de första stegen och migrerat sin data till molntjänster så öppnar sig många möjligheter.
Med molntjänster kan organisationen fokusera enbart på att använda teknik för att vässa sin verksamhet, införa funktioner och tjänster som ökar tillväxt och lönsamhet. En fråga du kan ställa dig är exempelvis hur dina system hanterar GDPR och vad det kostar att anpassa systemen till att klara kraven?

Med molntjänster så är mycket av jobbet redan gjort och du har verktygen, du behöver bara anpassa organisationen inte systemen. Det är bara ett exempel av många där den digitala revolutionen gynnar dig och din organisation. 

Share this Post
Image
Läs fler bloggposter
Skrivet av

Martin Liljenberg

Affärsutveckling, 040 – 626 75 03, martinliljenberg@wesafe.se, LinkedIn

Läs fler bloggposter
Kontakta oss