Webbmöte: Så maximerar du din investering i Microsoft 365 och tar nästa steg

Teknikmöjligheterna idag är obegränsade. För bolag som växer gäller det att hitta en IT-struktur och processer som effektiviserar, och samtidigt rimmar mot medarbetarnas förväntningar på Det Nya Arbetslivet.

Använder ditt företag Office 365 eller Microsoft 365? Upplever du att medarbetarna inte fullt ut nyttjar de möjligheter som erbjuds (och som ni redan betalar för)? Då är detta seminarium helt rätt för dig. Under 45 minuter inspirerar vi om hur du kan maximera investeringen i Office 365 och ta nästa steg till Det Nya Arbetslivet för att säkra framtida tillväxt och produktivitet.


I webbmötet får du konkreta tips från WeSafe kring hur:

  • Kommunikation kan förenklas och effektiviseras
  • Information blir mer lättillgänglig
  • Arbetsprocesser kan automatiseras
  • Medarbetarna kan arbeta flexibelt från olika enheter
  • Enheter och information kan säkras upp
  • Extern kommunikation och informationsdelning kan effektiviseras

Anmäl dig redan idag!

Tid: ca 45 minuter

Plats: Teams, vi skickar en kalenderinbjudan med anslutningslänk

Varmt välkommen önskar vi på WeSafe!

Image