WeSafe Supportavtal – fastpris

Pris: 199kr/användare och månad (kräver WeSafe Enhetshantering & Molnkund)

» Fri användarsupport på dator, telefon och surfplatta (3 enheter per användare)

» Fri användarsupport på businessapplikationer såsom Office & Office 365

» Åtgärd vid larm och preventivt underhåll av enheter


 

Enligt Unionens undersökning om tjänstemännens vardag från 2017 framgår det att 133,5 miljoner arbetstimmar i privat näringsliv gick förlorade på grund av IT-strul under föregående år. Arbetstidskostnaden uppgår till 44,1 miljarder kronor. Orsaken är ofta att personalen drar sig för att anlita kompetent IT-support. 

Kontakta oss för mer information

Varför fastprisavtal från WeSafe?


Image

Kompetens

En stor utmaning idag är att vara uppdaterad och ha relevant kompetens inom tjänster som ständigt utvecklas och förändras. Med fastprisavtal behöver du inte tänka på intern utbildning och fortbildning av konsulter, du får istället tillgång till vår samlade kompetens med spetskompetens inom varje fält. 

Flexibilitet

Med fastprisavtal får du möjligheten att anpassa kostnaderna utifrån rådande förutsättningar och antal användare – som kan växa och minska i antal. Du kan även hantera eventuella toppar utan problem och blir inte beroende av enskilda individer eller bristfälliga ärendehanteringssystem.

Struktur och tillgänglighet

Med fastprisavtal behöver du inte bygga upp själva strukturen för ärendehanteringen och sköta driften av systemen, detta hanterar vi. Du behöver inte heller oroa dig för sjukdomar eller semestrar, vi är alltid redo att hjälpa dig och dina medarbetare.  

 

Objektiv bild utifrån med samma intresse, att minska supporten

Mycket handlar om proaktivitet – att arbeta för att problemen aldrig ens ska uppkomma. En fastprismodell skapar incitament att säkerställa att så lite fel som möjligt inträffar. Är kostnaderna löpande är det lätt att bara avhjälpa problemen provisoriskt – och därför tenderar de att återkomma. 

 


Image

Vad ingår?

Fastprisavtalet kombineras med erbjudandena "Molnkund" och "Enhetshantering". Nedan beskrivning är vad som ingår utöver dessa två tjänster:

» Fri användarsupport på dator, telefon och surfplatta(3 enheter per användare)

» Fri användarsupport på businessapplikationer såsom Office, Office 365 och andra tredjepartsapplikationer

» Vi agerar på larm och utför preventivt underhåll av enheter


 

Fördelarna med fastprisavtal från WeSafe

 Vi säkerställer rätt kompetens vilket gör att ni inte behöver oroa er över intern fortbildning av teknisk personal, ni får tillgång till hela vår samlade kompetens  

 Vi klarar toppar i belastningen och kan hantera flera ärenden samtidigt 

 Vi driftar systemen och tar hand om strukturen för ärendehantering  

 Frånvaro och semester blir inte ert problem, vi säkerställer tillgängligheten.  

 Ni kan justera kostnadsbilden utefter rådande förutsättningar och konjunktur genom att lägga till eller ta bort användare 

 vi ger er en objektiv bild utifrån med samma intresse, att minimera supporten. 

Tilläggstjänst – Resurs på plats

Utöver fastprisavtal kan vi även erbjuda "Resurs på plats". Detta betyder att utifrån behov kan våra konsulter finnas på plats, i liten eller stor skala, ute hos er som kund.

Kontakta oss för beställning
Image

Några av fördelarna med ”Resurs på plats”

» Du och din personal får ett välbekant ansikte som ger trygghet

» Dina användare kan få utbildning och guidning

» Du får hjälp med leverans och installation av datorer på plats

» Vi kan underlätta arbetet med översyn och proaktivt arbete med hårdvara och nätverk

» Vi finns tillgängliga för andra manuella uppgifter som kräver fysisk närvara