WeSafe Avtalshantering

Pris för implementation: 5000kr

För fast implementation krävs underhållsavtal,

Pris för underhållsavtal per månad: 995kr+199kr/app (bindningstid 12mån)

Samla alla dina avtal i en app

Att ha struktur i företagsavtal såsom kundavtal och leverantörsavtal är oerhört viktigt för att inte missa aktuella avtal, viktiga utgångsdatum, villkor osv. Tyvärr är det många företag som fortfarande, trots den digitala utvecklingen, fortsätter att arbeta med äldre traditionella metoder. Vilket i sin tur leder till att avtal kan finnas på olika ställen, i pärmar, arkivskåp och dokument på datorn. Arbetet med att leta avtal blir oerhört tidskrävande och svårigheter att få en helhetsbild över företagets avtal ökar.

Med WeSafes avtalshantering får du bland annat:

  • Snabb överblick över alla företagsavtal
  • Automatiserat påminnelsesystem
  • Rättighetsstyrning
  • Integration med Microsoft Teams och SharePoint intranät, förenklar kommunikation och tillgång inom organisationen

WeSafes AvtalsApp

- ingår i vår tjänst Intranät som tjänst

Med WeSafes avtalsapp får du en snabb överblick över alla dina avtal, du kan följa upp och få en kostnadsbild per avdelning, kostnadsställe eller annan valfri parameter. Genom att använda vår app kan ditt företag spara tid och minska arbetsbelastningen genom ett automatiserad påminnelsesystem, som säkerställer att avtal inte går ut utan att uppmärksammas.

Genom att använda appen ökar kontrollen över dina avtal med real-time synlighet, vilket gör det möjligt för ansvariga att se vilka avtal som finns, vad de gäller och när de går ut. Med en säker kontroll minskar kostnaderna genom att undvika automatisk förnyelse av avtal som inte längre behövs eller är för dyra.

WeSafes avtalsapp hjälper också till att öka efterlevnaden av avtalen och minimerar risken för icke-efterlevnad. Med appen får du även värdefulla insikter och statistik om avtalen med Power BI-rapporter, vilket gör det möjligt att fatta bättre beslut och göra prognoser.

Varför WeSafes Avtalshantering?

1. Enkel och effektiv hantering av avtal, som gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt skapa, hantera och spåra avtal.

2. Real-time synlighet för ledning, vilket ger insikter i vilka avtal som finns, vad de gäller och när de går ut.

3. Integration med Microsoft Teams och SharePoint intranät, för att förenkla kommunikation och tillgång inom organisationen.

4. Kostnadseffektiv, med en fast månadskostnad oavsett antal användare.

5. Mobil tillgänglighet, som gör det möjligt för användare att hantera sina avtal på språng.

6. Automatiserad påminnelsesystem, som säkerställer att avtal inte går ut utan att uppmärksammas.

7. Efterlevnad av regler, som minimerar risken för icke-efterlevnad av avtalen.

8. Självbetjäning för användare, som gör det möjligt för användare att hantera sina egna avtal.

9. Anpassningsbar, för att möta specifika behov i olika företag.

10. Säker, med säkra anslutningar och kryptering av data för att skydda anställdas information.

11. Möjlighet till integration med ekonomisystem, för att säkerställa exakt spårning av avtal och snabba betalningar.

12. Power BI-rapporter, som ger ledning och team värdefulla insikter och statistik om avtalen, vilket gör det möjligt att göra prognoser och därmed fatta bättre beslut.

13. Inkluderad i WeSafe intranät som tjänst, som ger organisationer en komplett lösning för hantering av avtal och kommunikation inom organisationen.

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag med implementation av WeSafes avtalshantering? Hör av dig så berättar vi mer!

Det senaste från Power Platform

Microsoft 365

Anpassat processtöd i Microsoft 365

Behöver du automatisera, digitalisera och effektivisera processer i din organisation? Då är du långt ifrån ensam. Men innan du tar in en konsultfirma som utvecklar en app åt dig, ta reda på om det kan…

Läs mer
Modern arbetsplats

Enklare än du tror att förenkla ditt arbete med egna appar

Microsoft Power Platform handlar som namnet antyder om makt. Det vill säga närmare bestämt om att du som vanlig användare kan ta makten över dina IT-verktyg. Plattformen innehåller bland annat Power Apps och Power Automate….

Läs mer
Microsoft 365

Utveckla och automatisera med Microsoft Power Platform

Med Microsoft 365 och Power Platform kan du automatisera, effektivisera och standardisera processer. Målet med vårt webinar är att ni ska få inblick och grundläggande förståelse för möjligheterna som finns med Microsoft Power Platform.

Läs mer
newsletters

Inspiration och kunskap direkt till din inbox

Signa upp dig för vårt månatliga inspirationsbrev som ger dig tips, insikter och råd om nya arbetssätt, processer och säkerhet kopplat till Microsoft 365, Azure och olika verktyg i Microsofts molnplattform.