WeSafe IT årets Microsoft partner inom kategorin det intelligenta molnet

WeSafe Nyheter

WeSafe IT årets Microsoft partner inom kategorin det intelligenta molnet

 Det har varit en väldigt omvälvande vecka för WeSafe IT. Vi är oerhört stolta att, i konkurrens med  3000 andra Microsoft partners, bli förärade med titeln årets Microsoft partner.

 Vi på WeSafe skulle vilja tacka alla våra kunder, som faktiskt är de som gjort det möjligt. Tack för att ni gett oss förtroendet att vara er leverantör. Ett extra tack till de kunder som valde oss i ett tidigt skede, då varken vi eller Microsofts molntjänster var det självklara valet. Där var ni modiga och valde framtidens tjänster trots att många leverantörer på den tiden rekommenderade andra lösningar, tiden har gett er rätt. Det finns väldigt få leverantörer eller analytiker som inte rekommenderar molntjänster idag. Ert mod gav oss möjligheten att hålla en strategi där vi kunde fokusera på att bli riktigt bra på Microsofts molntjänster, utmärkelsen årets partner inom det intelligenta molnet är ett kvitto på det.  

 Vi hade en vision att inte bli en leverantör som enbart koncentrerar sig på att IT skall fungera. Vi valde ett tydligt fokus på Microsofts molntjänster eftersom vi ser hur tjänsterna revolutionerar våra kunders IT. Microsofts och andra molntjänster släpper loss fantastiska möjligheter att höja företagets vinster och utveckla verksamheten.

 Vi vill också tacka våra anställda som gör WeSafe till vad det är idag. De gör det genom att genuint följa dogmen som vi på WeSafe har, ta det beslut som du tror är bäst för kunden och dess verksamhet. De gör det genom att anamma det starka kundfokus som vi vill att WeSafe skall stå för. Tack!

 Även partners, konkurrenter och branschen är att tacka. Konkurrensen och affärerna är enligt vår erfarenhet ärliga och riktiga. Det är en inspirerande, tuff och utvecklande bransch med konkurrenter som sporrar WeSafe till att hela tiden utveckla sina tjänster.

 Slutligen  vill vi tacka Microsoft för det stöd ni ger oss som partner. Det är verkligen ett fantastiskt företag att samarbeta med.