WeSafe IT välkomnar Henrik Brinkhagen som produktansvarig och Microsoft Power BI Specialist!

WeSafe Nyheter

Henrik Brinkhagen ny produktansvarig och Microsoft Power BI Specialist

Henrik förstärker oss inom affärsområdet datadrivna beslutsstöd som är ett område där WeSafe har stor tillväxt. Henrik kommer ha affärsutvecklingsansvar samt agera som produktspecialist på Microsoft Power BI. Henrik har stor erfarenhet inom område som stärker och breddar WeSafe gentemot kund. Henrik är BI specialist, Ekonom samt tidigare produktmanager. Välkommen!