WeSafe Molnkund

Pris: Kostnadsfritt vid Microsoftlicensiering hos WeSafe

» Specialistkompetens

» Övervakning och rapporter på outnyttjande licenser

» Löpande dokumentation och kategoriserad ärendeloggning

» Kostnadsfri kundtjänstbot

» Tillgång till vår kund- och utbildningsportal


 

Digitaliseringens framfart har förändrat spelplanen och öppnat nya möjligheter för IT

Vi har sedan starten specialiserat oss på Microsofts molntjänster och hur tjänsterna kan ta IT från att vara stödfunktion, till att bli en central roll i affärsutvecklingen. Alla erbjuder Microsofts molntjänster men få har det som huvudfokus.

Vår tydliga fokusering och specialisering har gett oss viktiga erfarenheter och spetskompetens på området. Det är med denna kunskap och erfarenhet vi tagit fram vårt grunderbjudande WeSafe molnkund.

Erbjudandet ingår för samtliga kunder som lägger licenserna hos WeSafe och är grunden i ekvationen att omfördela tid och ekonomi från drift till innovation för att skapa konkurrenskraft. 

Kontakta oss för mer information

Support – vad ingår?

» Utförlig & kategoriserad ärendeloggning

» Dedikerad konsult med direktnummer

» Specifikation månadsvis över utförda arbeten

» Kundtjänstbot


 

Image

Personlig support och specifikation över utförda arbeten

Som kund till WeSafe får du tillgång till personlig support, som för den delen inte blir personbunden. Du kan alltid vända dig till dedikerad konsult med direktnummer men för att säkerställa snabb och effektiv hjälp har du även tillgång till hela supportteamet.

Genom väl fungerande dokumentation och strukturerad ärendeloggning kan alla våra konsulter sätta sig in er miljö och avhjälpa eventuella problem. Ni får månadsvis tillgång till specifikation över utförda arbeten. 

WeSafe:s kundtjänstbot

För att ytterligare höja supportnivån och säkerställa din produktivitet får du, som kund hos WeSafe, tillgång till vår kundtjänstbot. Boten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan för att hjälpa till att lösa dina problem helt kostnadsfritt! 

Boten säkerställer tillgänglighet och snabba svar på frågorna direkt när de dyker upp, så att varje enskild användare kan få hjälp på sina villkor och förbli produktiva.

Boten kommer snabbt att bli en självklar plats att lösa dina problem. När mer specifika och komplexa problem uppkommer kan du enkelt, genom att skriva ”WeSafe hjälp”, chatta med support direkt eller öppna ärende direkt hos Boten. Boten hjälper dig även att lägga till och ta bort licenser. 

Licenser – detta ingår:

» Licensrådgivning av licensspecialister

» Lägga till och ta bort licenser

» Månadsvis rapportering kring oanvända licenser 

Med spetskompetens kring licensiering av Microsofts molntjänster

Som kund till WeSafe säkerställer du att din organisation har rätt avtalsform och mest effektiva licensmodellen. Du får tillgång till vår spetskompetens kring licensiering av Microsofts molntjänster, vi blir din rådgivare och bollplank i dina frågeställningar kring dina digitala tillgångar.

Vi håller oss uppdaterade vad gäller nya licenser och avtalsformer, samtidigt som vi lär känna din organisation för att matcha dina behov med utbudet.

Vi tar hand om licenser till ca 300 organisationer och vår erfarenhet säger att många betalar för licenser som inte används. För att förhindra detta har vi tagit fram en tjänst som identifierar outnyttjade licenser och rapporterar automatiskt oanvända licenser, på så vis säkerställer vi att du bara betalar för de licenser som faktiskt används. 

 


Image

Rådgivning – detta ingår:

» Löpande information kring ny funktionalitet

» Utvecklingsmöten

» Inspirationsbrev månadsvis 

Vilka möjligheter skapas för din organisation?

Vi ser det som vår uppgift att hålla oss uppdaterade kring ny teknik och informera dig om vilka möjligheter de skapar för din organisation. Vi lär känna din organisation och de utmaningar du möter i vardagen, för att sedan använda vår gedigna kunskap om möjligheterna i Microsofts molnplattform för att hjälpa dig att realisera nya affärsmöjligheter.

För att du och din organisation ska hitta lättillgänglig information har vi skapat vår Kund- och utbildningsportal. Här kan du och dina medarbetare hitta lösningar och ladda ner användbara resurser som kan hjälpa er att bli mer effektiva i det dagliga arbetet.

 


Image

Förbättringsområden och möjlighet till visuell analys

Som kund till WeSafe hjälper vi dig identifiera förbättringsområden för er IT. Vi loggar alla ärenden i vårt CRM. Alla ärenden kategoriseras som antingen support eller utveckling och vidare i olika kategorier så som klient, Office 365, Azure mm.

All data plockas sedan ut i visuella och interaktiva rapporter som ger möjligheten att analysera detaljer i hur miljön fungerar. Hur ser fördelningen av tid ut mellan utveckling och support? Hur ser supporten ut i år i jämförelse med föregående år? Hur har fördelningen mellan olika kategorier förändrats? Vi har även möjligheten att jämföra din organisation med den generella WeSafe kunden, för att identifiera eventuella förbättringsområden. Detta gedigna underlag ligger till grund för vår rådgivning och är även ovärderlig i uppföljningen av utförda åtgärder, du kan se i detalj hur effektiva åtgärderna varit. Tillsammans tar vi fram en åtgärdsplan där vi identifierar vi förbättringsområden, planerar åtgärder och säkerställer uppföljning. 

Läs våra kundcase - klicka här!
Vi har ett supportavtal med fastpris - läs mer här!