Windows 7 eller 10?

Martin Liljenberg Blogg, Molninfrastruktur, Säkerhet och Efterlevnad

För lite drygt tre och ett halvt år sedan lanserade Microsoft operativsystemet Windows 10. Då erbjöd Microsoft alla användare av Windows 7 (eller senare versioner) att under kommande år helt kostnadsfritt uppgradera till Windows 10. Trots detta var det många som valde att fortsätta använda föregångaren Windows 7. Så vilka är incitamenten till att uppgradera nu och varför valde somliga att stanna i sina äldre – och snart utdaterade – operativsystem?

Varför väljer somliga att stanna i Windows 7?

Kostnad: En uppgradering innebär alltid en viss kostnad för ett företag, även om själva uppgraderingen av licenserna är kostnadsfri. Den vanligaste utgiftsposten för detta är den konsulttid som krävs för att få operativsystemet ”up and running” i hela företaget, och/eller den tid som den interna IT-avdelningen måste lägga på arbetet med detta.

Programkompabilitet: Inför uppgradering uppstår ofta frågan om huruvida de applikationer som används idag verkligen kommer att fungera med Windows 10. Det är dock ytterst få program som fungerar i Windows 7 och inte i Windows 10.

Gammal hårdvara: Många anser att det inte är lönt att uppgradera mjukvaran förrän det är dags att investera i ny hårdvara och väntar då tills allt kan göras i ett svep.

Traditionell IT-miljö: I större organisationer som idag använder Windows-server och klient används olika typer av säkerhetspolicys för att mappa mot klienthanteringen. Dessa säkerhetspolicys kan behöva skrivas om för Windows 10 vid uppdateringen, vilket gör att en del bolag skjuter på uppgraderingen.

Initiala buggar: Somliga väljer att vänta med uppgraderingen till ett nytt operativsystem för att slippa eventuella ”barnsjukdomar”. Nu har Windows 10 varit i bruk så pass länge att de initiala buggarna är avhjälpta och systemet är mycket stabilt. Antalet timmar som användare behöver support för olika typer av problem i Windows 7 är det dubbla i jämförelse med Windows 10. Det beror bland annat på att programvaran i Windows 7 inte uppdateras kontinuerligt och automatiskt. I Windows 10 sker såväl säkerhets- som funktionsuppdateringar per automatik.

Kort sagt kan man säga att Windows 7 kräver mer ”handpåläggning”, medan Windows 10 är mer stabilt och automatiserat.

Är säkerheten bättre i Windows 7 eller 10?

Säkerheten gällande de olika operativsystemen skiljer sig åt avsevärt. Ett tydligt exempel på detta är utbrotten av ransomeware-attackerna Wannacry och Petya – som inte har drabbat Windows 10-användare, men som däremot i hög grad drabbat användare av Windows 7. Utbrotten har bland annat inneburit stora efterverkningar för banker och sjukhus runtom i Europa – men även verksamheter i Sverige har påverkats.

Säkerhetsuppdateringarna i Windows 10 var vid dessa tillfällen avgörande eftersom de innehöll patchar för de sårbarheter som Petya och Wannacry nyttjar för att ta sig in i systemen och på så sätt kunde hotet avvärjas innan någon drabbades. I och med att säkerhetsuppdateringarna inte sker per automatik i Windows 7 drabbades desto fler användare.

Microsoft har genom Windows 10 i hög grad satsat på enhetshantering för ökad säkerhet. Den inbyggda klienthanteringen innebär att alla enheter kan styras centralt genom att man exempelvis sätter upp olika säkerhetspolicys för företagets alla Office 365-abonnemang. Samma funktionalitet är inte en inbyggd del i Windows 7 och motsvarande hantering genom agenter måste installeras separat.

I takt med att Windows 7 blir äldre kommer även fokus på uppdateringar för operativsystemet succesivt att fasas ut. Först i fråga om funktion och därefter säkerhetspatcharna. I ett sista skede sätts även ett slutdatum då Microsoft inte längre gör nya uppdateringar. Även om det i nuläget är en fråga om år innan detta sker, är det redan idag en realitet att Microsoft lägger ett större fokus på Windows 10-uppdateringarna. Slutdatum för så kallad extended support för Windows 7 är satt till 14 januari 2020.

GDPR-säker med Windows 7 eller 10?

Ett annat hett ämne ifråga om informationssäkerhet är den nya dataskyddsförordningen, GDPR, där säkerhet omkring personuppgifter ligger i fokus. I Windows 10 finns det möjlighet till så kallad selective sync – det vill säga, du kan själv välja vilka filer och mappar som synkas mot molnet i Office 365 och vilka som lagras lokalt. Rent upplevelsemässigt märker du som användare inte någon skillnad; användarvyn är densamma oavsett om filerna är lagrade lokalt eller i molnet. Det finns med andra ord inga funktionsmässiga fördelar med att lagra filerna lokalt – vilket tidigare i hög grad varit praxis. På detta sätt kan man säkerställa att information innehållande personuppgifter enbart synkas mot molnet så att det inte finns någon risk att informationen hamnar i orätta händer om en dator skulle bli stulen eller på annat sätt hamna på villovägar. Denna möjlighet finns inte för Windows 7.

Att tänka på vid uppgradering

Om du funderar på att uppgradera från Windows 7 till Windows 10, tänk på då på följande:

  • Microsoft 365 innehåller numera även Windows 10-licenser. Tänkt därför på att du kanske inte behöver investera i nya Windows-licenser om du redan har licens för Microsoft 365. Kontakta oss om du har frågor omkring detta.
  • Central enhetshantering ökar säkerheten och sänker kostnader. Som en del av arbetet med att GDPR-säkra din verksamhet kan du exempelvis välja att kryptera alla diskar, för att uppnå privacy by design, vilket är en viktig del av syftet med GDPR. Genom att funktionerna för central enhetshantering är inbyggda krävs mindre handpåläggning och därmed färre resurser och mindre tid.
  • Utnyttja möjligheterna med Windows 10 och Office 365 maximalt. Se till att IT-miljön anpassas till de nya möjligheter som finns att tillgå. Ta steget från lokala domäner och enheter till mer molntjänstanpassade lösningar när du genomför uppgraderingen.

Läs mer i artikeln från Computer Sweden: "Med knappt ett år tills supporten stryps finns Windows 7 på mer än var tredje pc"

Share this Post
Image
Image
Läs fler bloggposter

Skrivet av

Martin Liljenberg

Affärsutveckling, 040 – 626 75 03, martinliljenberg@wesafe.se, LinkedIn

På WeSafe arbetar vi för att förenkla din vardag i arbetslivet. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig – tveka inte att kontakta oss redan idag!


Kontakta oss
Läs fler bloggposter